V kterých místech, upřesnila tisková mluvčí Středočeských vodáren Kladno Lenka Kozlová:
„ Z těchto šesti případů jsme třikrát zasahovali na vodovodním řadu v Novém Strašecí, dvakrát v Rynholci a jedenkrát v Rudě."

Celkem na svém území působnosti pracovníci vodáren opravili 75 havárií na vodovodní síti. To znamená nárůst o 33% oproti stejnému období v loňském roce.

Při pohybu jednotlivých vrstev podloží dochází k prasklinám na litinovém potrubí, a to k prasklinám po celé délce potrubí nebo zlomem napříč potrubí. Při tom mráz jako takový nemá přímý vliv na zvýšenou poruchovost, protože se vodovodní řady převážně pokládají do nezámrzných hloubek.

Nejčastějším důvodem vzniku havárií je stáří potrubí, ale i nekvalitní materiály, které se využívaly při pokládce vodovodních řadů v šedesátých a sedmdesátých letech, např. tzv. šedá litina. V současné době se proto používá při opravách i při výstavbě nových vodovodních rozvodů trubních materiálů podle typu podloží z vysokohustotního polyetylénu nebo např. z tvárné litiny.

Aby dopad na obyvatelstvo při přerušení dodávky vody byl co nejmenší, snaží se vodohospodáři vhodně manipulovat s vodovodním řadem, a to přepojováním různých tlakových pásem.

Manažer provozu vodovodu Kladno Václav Kodeš informoval: „Doporučujeme odběratelům se na přerušení dodávky vody připravit, a to prostřednictvím SMS Info, kdy registrovaní zákazníci jsou v dostatečném předstihu informováni o přerušení dodávky vody a mohou tak předzásobit svoji domácnost, kancelář či úřad pitnou vodou.

Jedná se o službu bezplatnou a zájemci mají možnost se zaregistrovat na webových stránkách www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle 840 111 111 – 112.

V lednu byl zaznamenán i nárůst poškozených vodoměrů způsobených mrazem. Již 33 odběratelů muselo uhradit téměř 75 tisíc korun za výměnu poškozených vodoměrů, což je o 83% více oproti lednu 2012. Zákazníci zapomínají zabezpečit vodoměry před mrazem a způsobují si tak nemalé komplikace a zbytečné výdaje.