Naposledy byli lidé na Rakovnicku bez vodyv neděli odpoledne v obci Roztoky, kde prasklo vodovodní potrubí. V ulici Permonská voda a v Permonu odstávka vody tak trvala od čtvrt na dvanáct do osmnácti hodin. Průměrná doba na odstranění poruchy je čtyři až šest hodin, v mrazivém počasí se prodlužuje i o dvě hodiny, protože se hůře odstraňuje promrzlá půda.

Znamená to, že lidé jsou bez vody několik hodin, ale náhradní dodávku společnost Středočeské vodárny, která tuto oblast obhospodařuje, ani při delší odstávce zajistit nemůže. Proč, to vysvětlila tisková mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová: „Jakmile klesne teplota během dne pod bod mrazu, zamrzají výpustné ventily, a proto nemůžeme náhradní dodávku vody poskytnout, i když požadavky na ní evidujeme."

Zaměstnanci vodáren ale doporučují, natočit si vodu do zásoby, jakmile lidé zjistí poruchu. „Voda se totiž okamžitě nezavře, protože nějakou dobu trvá, než technici objeví místo závady," dodala Kozlová. Díky systému šoupátek, která jsou nyní na potrubí, se dá uzavřít opravdu nezbytný úsek potrubí.. Poruchy v zimním období primárně nezpůsobuje mráz, ale pohyb vrstvy nad potrubím vlivem střídání teplot.Potrubí je tak nerovnoměrně zatěžováno a vznikají střižné síly. Potrubí je v zemi uloženo pod nezámrznou vrstvou s relativně stálými teplotami, což je více jak osmdesát centimetrů. Podle normy je to v metru až metru šedesáti. Proto nezáleží na stáří potrubí, ale na jeho materiálu.

Více trpí potrubí z litiny a azbestu, méně z polyetylenu. Na něm se častěji porouchá příslušenství. Četnost poruch potrubí v zimě člověk nijak neovlivní. Zásadní je v tomto případě už samotná pokládka potrubí a dodržení daných norem při této práci.