Problematická je podle hejtmana zejména interna a chirurgie, naopak dobře prý funguje nejen zmiňované porodnické oddělení, ale také pediatrie. Nemocnice má nyní několikatýdenní lhůtu na odstranění zjištěných nedostatků – nicméně reálně nad ní visí hrozba odebrání registrace pro některé obory.

„Bez předchozího projednání nemocnice uzavřela celé oddělení interny, gynekologie a omezila akutní chirurgickou péči pouze na pracovní hodiny. Ze dne na den tudíž přestala plnit svoji roli v systému středočeských nemocnic, které zajišťují akutní ambulantní a lůžkovou péči,“ vysvětlil Rath, že na večerní prohlídku nemocničních prostor se do Brandýsa nevypravil náhodou. Omezování provozu přitom zdaleka není věcí dotýkající se pouze zaměstnanců nemocnice a jejích pacientů z nejbližšího okolí. „Tento nečekaný a zcela bezprecedentní krok ohrozil dostupnost zdravotní péče občanům, způsobil komplikace středočeské záchranné službě a ostatním krajským nemocnicím,“ zdůraznil hejtman.

Spolu s Rathem a úředníky krajského odboru zdravotnictví se do Brandýsa vypravili také pacientský ombudsman pro Středočeský kraj (a hejtmanův náměstek) Marcel Chládek a předseda Svazu pacientů Luboš Olejár. Jejich závěry jsou varující: nemocnice není připravena přijmout pacienty tehdy, kdy je to potřeba, ale jen tehdy, když se jí to v pracovní době hodí. Navíc na některých odděleních není dostatek lékařů ani pro lidi, kteří už tam leží.

Již v minulém týdnu ovšem zdůrazňoval mluvčí provozovatele nemocnice Tomáš Cikrt, že ke zcela jiným poznatkům než krajská kontrola dospěla o několik dní později prověrka ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. „Všichni lékaři i zdravotní sestry byli na svých místech a věnovali se pacientům,“ tvrdil. Současné uzavření interního oddělení Cikrt vysvětluje stavebními a instalačními pracemi při rekonstrukcích a modernizacích.

Hejtman ale oponuje. „Nemocnice poskytující akutní péči nikdy nesmí uzavřít celé oddělení,“ zdůraznil. „Ani v případě rekonstrukcí, které by měly probíhat tak, aby byla zajištěna alespoň základní akutní péče v příslušném oboru. Interní oddělení je společně s chirurgií a ARO páteřním oddělením každé nemocnice,“ shrnul svůj pohled na věc.

Cikrt ovšem Rathovu kontrolu – vykonanou i za účasti neoprávněných osob, jak mluvčí neopomněl zdůraznit – srovnával bezprostředně po jejím provedení s policejními metodami a hovořil o „výsleších bez advokáta“. Rathův postup považuje za cílený likvidační útok na soukromé zdravotnické zařízení. Do jisté míry mu nyní může nahrávat, že o možnosti odebrání registrace hovořil hejtman s novináři ještě několik hodin předtím, než se v čele týmu z krajského úřadu na prověrku poměrů v Brandýse vůbec vypravil.

Rath ovšem podobné úvahy striktně odmítá. Zdůraznil, že již před krajskými volbami sliboval, že pokud bude u moci, zrealizuje průběžný systém namátkových kontrol lůžkových zdravotnických zařízení. Opakovaně tvrdil, že minulé vedení kraje zavíralo oči i před závažnými nedostatky – nejspíš prý kvůli tomu, že šlo často o nemocnice, které minulá krajská vláda v čele s ODS sama zprivatizovala. Včetně té v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

„Hlavním cílem Středočeského kraje je ochrana života a zdraví občanů,“ zdůraznil Rath ve středu. A že by snad usiloval o uzavření brandýské nemocnice? Ani náhodou! „Středočeský kraj ale chce donutit soukromého majitele, aby poskytoval zdravotní péči alespoň v tom rozsahu a kvalitě, která byla před privatizací, a aby dodržoval alespoň minimální standardy potřebné k zajištění akutní lůžkové péče v nemocnici,“ sdělil hejtman novinářům. „Cílem bylo popsat nedostatky a požadovat po majiteli jejich co nejrychlejší odstranění,“ shrnul hlavní poslání své kontroly.

Výsledky kontroly krajského úřadu v brandýské nemocnici

- Ve dnech od 17. 7. – 31. 8. 2009 bude mít nemocnice uzavřené interní oddělení z důvodu plánovaných stavebních úprav. Rekonstrukční práce na interním oddělení zatím neprobíhají. Nebyla tedy shledána nutnost k uzavření celého oddělení. Přesto je omezen i provoz interní ambulance – pouze do 15 hodin – z uvedeného důvodu v odpoledních a nočních hodinách není přítomen internista, který by plnil funkci interního konziliáře (interní komplikace na chirurgii, gynekologii, provedení akutního předoperační vyšetření).

- Přesto, že se jedná o nemocnici s registrací na provoz nestátního zdravotnického zařízení (v oblasti ambulantní, lůžkové a komplementární), je diskutabilní, zdali je trvalé zajištění kontinuální 24hodinové péče o hospitalizovaného pacienta. Při náhlých chirurgických operačních výkonech, kdy lékař musí vykonávat svou činnost na sále, je oddělení bez chirurga – dle vyjádření anestezioložky si oddělení vzájemně pohlídají nebo je volána příslužba. Při akutním operačním výkonu je zvykem, že gynekologovi asistuje chirurg a chirurgovi gynekolog. Zdali je v danou chvíli zajištěna kontinuita péče o pacienty na oddělení není známo – od 17. 7. 2009 není stanovena v rozpise služeb služba II (příslužba)

- Chirurgická ambulance od 15 hodin rovněž neprovozuje svou činnost, tedy akutní chirurgické ošetření (např. fraktura, NPB apod.) musí být realizováno převozem RZS do jiné nemocnice, kde tuto péči poskytnou. Lékař, sloužící ÚPS poskytuje akutní péči pouze hospitalizovaným pacientům. Z toho důvodu musela záchranka posílit danou oblast o další posádku.
- Lékař multioborové JIP, který slouží na lůžkové části tohoto oddělení bývá odvolán k akutnímu výkonu (např. celková anestezie, KPR apod.), služba II (příslužba) není v rozpisu služeb uvedena. Není tedy ani zde z našeho pohledu zajištěna kontinuita lékařské péče.

- Na pracovišti radiodiagnostiky trvale slouží jen rentgenový asistent – neslouží lékař – radiolog. Kdo popisuje akutní snímky? (bronchopneumonie, embolizace, NPB, urgentní předoperační vyšetření )

- Zjištěno, že je uzavřeno 20 lůžek gynekologického oddělení – tuto informaci jsme neobdrželi vůbec, je otázkou, do jaké míry jej dokáže porodnické oddělení nahradit. Jak jsou využity sestry z tohoto oddělení, jestliže při kontrole byla přítomna jedna sestra na oddělení a jedna na porodním sále.

- Na oddělení JIP slouží 2–3 sestry, většinou dle jejich sdělení dvě. Mělo by být striktně stanoveno, kolik sester bude sloužit a jak je vyřešena anesteziologická sestra v případě akutního chirurgického výkonu.

- Informace o uzavření interního oddělení nemocnice se na krajský úřad dostala až sekundárně, poté, co jsme se informaci dověděli od středočeské záchranky. Z hlediska legislativního žádná právní norma sice NZZ tuto povinnost neukládá, ale z hlediska pozice registrujícího orgánu a dobrých vztahů bychom přivítali, abychom tuto informaci obdrželi.

- Nebyli dostatečně informovaní všichni praktičtí lékaři, některým to zkomplikovalo práci – telefonicky žádali o informace odbor zdravotnictví.
Zdroj: mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková

Přepisy části hovorů mezi středočeskou záchrankou a brandýskou nemocnicí
Rozhovory s pacientem


Z: Záchranka
P: Dobrý den, mám prosbičku. Já jsem tady havaroval autem mezi Nehvizdama a Čelákovicemi, auto je úplně na padrť. Mě vzal okolní řidič tady do nemocnice v Brandýse nad Labem a tady na vrátnici mi řekli, že tady není pohotovost a že bych se měl nějakým způsobem přepravit do Prahy. Já nemám žádné viditelné povrchové zranění, jsem jen trochu v šoku. Mám ale strach jestli jsem si tím nárazem do betonového sloupu neudělal něco uvnitř nebo s hlavou. Tak teď nevím..
Z: Vy jste přímo v nemocnici?
P: Ano, přímo v nemocnici v Brandýse nad Labem tady na vrátnici
Z. Tak počkejte tam, já zavolám posádku, která je za rohem a prohlédne Vás a uvidíme, co s Vámi.
Z: Řekněte mi prosím svoje jméno…
Rozhovory s brandýskou nemocnicí
Z: Dobrý den, záchranná služba.
B: No dobrý den, tady chirurgická ambulance nemocnice Brandýs. Já vám chci jenom oznámit, že v půl deváté jdou na sál operovat akutní apendix.
Z: Hm, děkuji.
B:Já vám taky děkuji, nashledanou.
Z: Záchranná služba Praha-venkov.
B: Dobrý den, chirurgická ambulance, Brandýs, mám prosbu. Od tří hodin nebudu mít lékaře, takže nebudu moct přebírat pacienty od Vás.
Z: Od tří hodin, dobře…počkejte…a do kolika přibližně.
B: No dělají kotník, tak až budou hotoví, já Vám zavolám.

Z: Záchranná služba Praha-venkov.
B: Chirurgická ambulance Brandýs, já vám chci jenom nahlásit, že mi teď jdou lékaři na sál, tak na hodinku. Tak abyste nám sem nic nevozili, nebudu mít lékaře.

Z: Záchranná služba.
B: Dobrý den, chirurgická ambulance Brandýs. Hlásím, že už mám lékaře.
Z: No tak to je fajn, děkujeme (úsměv).
B: Už nám rovnou někoho vezete (uvolněnější tón)?
Z: Ne nevezeme, nevezeme…výjimečně nevezeme. Ale je fajn to slyšet.

Z: Záchranná služba Praha-venkov, dobrý den.
B: Chirurgická ambulance Brandýs. Jenom chci nahlásit, že mi lékaři teďkonc v 11 začli operovat a budou tam tak dvě hodinky, tak abyste mi nic nevozili, nebudeme mít lékaře na ambulanci.
Z: Já to těm pacientům řeknu…
B: No, díky (smutně).
Z: Záchranka Praha-venkov.
B: Chirurgická ambulance Brandýs. Já chci nahlásit, že jdou lékaři asi tak na hodinu na sál, tak abyste nic nevozili, že nebude mít lékaře na ambulanci. Díky.
Z: Dobře.

Z: Záchranná služba.
B: Dobrý den, chirurgie Brandýs, jen chci nahlásit na dispečink, že v 9 hodin jdem operovat, jako doktoři tady v Brandýse.
Z: No to je ale trošku problém.
B: Proč?
Z: Nám sem přišlo nařízení z vedení, nějakej paragraf nebo co, že nemáme brát ohledy na spádové nemocnice, pokud si nedokážou zabezpečit personální obsazení.

B: Ale my nejsme spádová (zmateně).
Z: No my vás a Říčany máme jako spádovou a lidi si pak stěžujou, proč třeba jezděj až na Bulovku.
B: Jo.
Z: Nevím, co vám na to říct…
….
B: Děláme to všechno pro ty pacienty.
Z: No já vím, ale to my taky.

Z: Záchranka Praha-venkov.
B: Ddobrý den, chirurgie Brandýs nad Labem, já mám prosbu. My teďkonc jdeme na hodinku na sál, od půl čtvrtý…Myslíte že by se šlo domluvit…(smích sestry ho přerušil) je to apendix asi na hodinu
Z: (smích, spíše rezignovaný)Jasný… co Vám na to mám pane doktore říct?
B: (smích, spíše stydlivý) no asi nic, my to odvoláme jak to půjde jo?
Z: Dobře, zatím.
B: Nashledanou.
Z: Záchranná služba.
B: Předám lékaře.
Haló?
Z: Záchranka.
B: Chirurgie Brandýs, dobrý den. My za dalších 10 minut jdeme na sál a vypadá to tak asi na dvě hodiny, tak….ehmmm…jestli byste nám mohli neposílat nic mezitím, jo?
Z: No, je to trochu problém, to už jsme si říkali. No na rovinu, kam to máme posílat? To je problém, kam to máme posílat?
B: No ale na Bulovce slouží 4, teda 5 chirurgů, na Vinohradech traumato…
Z: No ale oni nám to nechtěj brát! Oni se nás ptaj: proč to nevezeme do spádový nemocnice?! Což jste vy!
B: No tak jim řekněte, že tady se taky operuje!
Z: To oni neberou, to ani říkat nemůžem!
B: Oni tam maximálně dva operujou a tři se flákaj!
Z: No ale vy musíte mít jakoby lékaře navíc, kvůli nám! Vy operujete každý den a ta nemocnice je nám jakoby úplně na nic! V tomdle momentě.
B: No to je pravda!

B: No takhle, až se tady bude sloužit ve třech doktorech, tak tady bude jeden pro vás, ale jinak, jinak to nejde, jo. Protože prázdninový provoz budem sloužit vůbec v jednom, no to už…
Z: Ale vy si musíte sehnat dalšího lékaře pro nás, vždyť jste spádová nemocnice Proboha!
B: No to nevím, to ale řekněte panu řediteli.
Z: Jak já to mám těm lidem vysvětlovat, že jedou na Bulovku zbytečně, když 100 metrů vedle maj nemocnice. Hlavně Bulovka je nevezme, protože nejsou spádový! Já nevím proč vy nemůžete přijmout jednoho lékaře navíc, jako! Prostě pro nás je to záhada todlecto!
B: Já se zeptám zítra pana ředitele…
Z: No my už sháníme proti vám petici, na rovinu, a budeme žádat, aby se u vás zrušil statut spádový nemocnice.
B: Jo jo, my už to rušíme sami.
Z: My to chcem taky, protože takhle jste nám fakt na nic.
B: My už to řešíme sami…
Z: Hmmm, jedině dobře. Tak jo, nashle…
B: Nashledanou.

Zdroj: mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková