Už jste řešili kanalizační přípojky?

Ano, měli jsme sezení v místní sokolovně, účast byla slušná. Přítomní projektanti předali lidem dotazníky, pokud tedy budou chtít, zpracují projektovou dokumentaci včetně územního souhlasu ke kanalizačním přípojkám.

Jaké byly ohlasy?

Lidé se ptali, kolik to bude stát. Jinak byly ohlasy vesměs pozitivní.

Jak byste hodnotil minulý rok?

Vloni jsme udělali nějaké drobnosti v prostorách sokolovny, nechali jsme vyměnit okna v kabinách fotbalistů, dále se tu dělaly trativody a další zemní práce. Kromě toho jsme vyměnili v mateřince kompletně okna. Následovala výmalba.

A ještě nějaké další akce?

V minulém roce probíhala výměna stožárů a světel veřejného osvětlení podél hlavní silnice. Letos jsme dodělali poslední zbývající dva. Vše se dělalo postupně několik let. Vše naráz bychom nezvládli finančně. Nové veřejné osvětlení je také méně energeticky náročné. Provedli jsme rekonstrukci vodovodu v budově obecního úřadu.

Je vidět, že se také staráte dosti o zeleň?

Ano, na tu nezapomínáme. Odstraňujeme staré větve a kácíme nebezpečné stromy, ale také vysazujeme nové. Naposledy jsme vysadili zeleň u našeho malého rybníčku v obci.

Co plánujete letos?

Koncem března jsme dokončili přejezd potoka u požární nádrže. Ten starý se totálně rozsypal. U sokolovny jsme rozšířili zámkovou dlažbu, v západní části sokolovny bylo provedeno komplexní odkanalizování a k tomu jsme ještě udělali nové schody, aby mohli diváci lépe chodit na hřiště.

A ještě něco chystáte?

Chystáme rekonstrukci sociálního zařízení v místní mateřince. Podali jsme žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. S dotací jsme neuspěli, a tak budeme investovat z vlastních zdrojů. Už je to nutné.

V čem bude spočívat?

Odstraní se staré obklady a dlažba, vymění se WC a také se upraví celkově rozvody. Vše se uskuteční počátkem července.

Čistírny odpadních vod jsou tedy vyřešené, jak to vypadá s vodovodem v obci?

Nyní jsme nechali prodloužit stavební povolení na jeho chystanou výstavbu. Bude zajímavé vše skloubit dohromady s kanalizací, jelikož převážná část vede pod silnicemi. Mysleli jsme, že se bude vodovod dělat dříve, než kanalizace.

V obci vám také končí pozemková úprava …

Ta v obci probíhá od června roku 2011 a jejím cílem je sjednocení pozemků.

Řešila něco zásadního?

Všechny cesty budou obecní. Zásadní je ale cesta za sokolovnou, která měla asi šedesát vlastníků, a nikdo nevěděl, kde co má. I kvůli tomu jsme nezískali stavební povolení na kanalizační větev za sokolovnou. Až se vše ale vyřeší pozemkovou úpravou, pak to již bude možné.

Jaké je kulturní žití v obci? Kdo se o něj stará?

V obci byl letos jen jediný ples, a to hasičský. Vůbec hasiči jsou zde nejaktivnější složkou. Jinak obec pořádá dětský karneval, který už má tradici, stejně jako soutěž v chytání ryb. Tu pořádají místní myslivci vždy na prvního máje.

Letos poprvé se konala soutěž v chytání ryb pro dospělé, 10. května. Jinak pravidelně jezdíme do divadla. 13. dubna jsme byli v Divadle Na Zábradlí, pojedeme do divadla Na Fidlovačce. Ke Dni dětí pořádáme zájezd do pražské ZOO. Jezdíme také pravidelně na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic.

Budete kandidovat v nadcházejících komunálních volbách?

K tomu se nebudu zatím vyjadřovat.