Soutěžní a "nepostupové" přehlídky se zúčastnilo celkem jedenáct souborů různého zaměření, složených z herců různého věku a zkušeností. Byly mezi nimi také dva soubory z Rakovnicka: studentské divadlo Bedřych Nové Strašecí (na fotografiích) a divadelní soubor Lumír z Velké Bukové.

Ani jeden z nich nepřivezl žádnou z cen. Přesto se publiku jejich výkony podle divačky Jany Jiráskové moc líbily.