Pět měsíců bude uzavřen hlavní tah z Rakovníka na Rudu a dále do Nového Strašecí. Důvod uzavírky je naprosto jasný i pro občany. Ti se shodují, že silnice je v havarijním stavu a opravu si zaslouží.

Každý z řidičů jistě ví, v jaké kvalitě silnice ve směru z Rakovníka do obce Ruda je, zvláště od křižovatky na řevničovské vlakové nádraží a dále. Vůbec nejhorší situace je pak na rovném úseku před Rudou, kde propad krajnice vytváří doslova smrtonosnou past na řidiče.

„Jelikož zde jezdím denně, pak to bude do jisté míry omezení, ale na druhou stranu, silnice před Rudou je v katastrofálním stavu a opravu potřebuje jako sůl,“ vyjádřil se pro Rakovnický deník profesionální řidič kamionu Ladislav O.

Na chystanou uzavírku komunikace již předem upozorňují informační tabule, které jsou umístěny v Rakovníku na výjezdu z města před odbočkou do ul. Luženská a v Novém Strašecí u prodejny PLUS ve směru na Rudu. Ty mohou řidiči spatřit na již zmíněných komunikacích od 1í. března.

Objízdné trasy a autobusové spoje

Pro osobní automobily povede objížďka přes Lišany, Krušovice, Řevničov a Nové Strašecí. Řidiči nákladních automobilů přesahujích váhu patnácti tun budou muset stočit volant přes Kněževes do Krupé a následně po „Karlovarce“ do Krušovic, Řevničova až do Nového Strašecí.

Vyřešeny jsou již i náhradní autobusové spoje.

„Autobusové linky 310610, 310612, 310630, 310650, 310700, 220037 nebudou obsluhovat zastávky Rakovník – u sokolovny a Nové Strašecí železniční stanice. Na vytipovaných spojích budou zřízeny náhradní zastávky Rakovník – Na Sekyře, Čsl. legií, Tesco, dále Lišany u rybníka, Krušovice, Řevničov – restaurace, Nové Strašecí Karlovarská,“ přiblížil informace Jan Polák, tiskový mluvčí rakovnické radnice.„Dopravní obslužnost pro obec Ruda bude zajištěna vybudováním dvou náhradních autobusových zastávek v Novém Strašecí u prodejny PLUS na silnici II/237 v obou směrech. Dále bude vybudována zastávka u čerpací stanice Benzina v Novém Strašecí ve směru jízdy od Prahy. Ve spolupráci s obcí Ruda budou vytipovány spoje, které zajistí dopravní obslužnost obce zajížďkou z Nového Strašecí. Tímto opatřením bude zajištěno možné přestupování na ostatní spoje v Novém Strašecí. Linka 310650 bude nahrazena v úseku Lužná – Rakovník náhradním spojem,“ upřesnil informace týkající se autobusových spojů do obce Ruda na Rakovnicku tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.

Aktuální uzavírky na Rakovnicku

  • Uzavírka silnice č. III/22915 v obci Lišany stále trvá. Ukončení je naplánováno na 30. listopad letošního roku.
  • Od 1. dubna do 30 dubna bude probíhat částečná uzavírka v obci Chlum. Důvodem uzavírky je odvodnění komunikace a přilehlých pozemků. Doprava bude pomocí dopravního značení svedena pouze do jednoho jízdního pruhu.
  • Dne 8. května 2009 od 06:00 hod do 19:00 hod., bude uzavřena ulice Vysoká v Rakovníku. Důvodem uzavírky je pořádání kulturní akce „Vysoká brána 2009“.
  • Uzavírka silnice III/22912. Jedná se o uzavírku zmíněné silnice v úseku od křižovatky s ul. Kuštova po napojení na obchvat B2. V zájmu zajištění plynulosti silničního provozu byla změněna hlavní silnice na křižovatce silnice č.III/22912 x ul. Kuštova za železničním přejezdem u „TOSU“.