Nové Strašecí - Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí se v rámci svého preventivního programu rozhodlo uspořádat v pátek 18. listopadu další akci. Jde o setkání s vrchním komisařem Národní protidrogové centrály služby Kriminální policie a vyšetřování.

Plánovaná čtyřhodinová beseda by se měla týkat témat, jako jsou aktuální drogová scéna v ČR a nové drogy, návykové látky nejen ve školním prostředí, legislativa (zákony a nálezy soudů).

Cílem besedy je kromě získání nových informací zejména poskytnutí praktických rad, jak si počínat při setkání s osobami, u nichž je podezření na požití drogy.

„Učitelé musí být předem velmi přesně instruováni, aby byli připraveni adekvátně a profesionálně reagovat na případně vzniklou situaci. Proto jsme účast nabídli kolegům výchovným poradcům a protidrogovým koordinátorům ze zdejší základní školy, učiliště i dětského domova. Pedagogičtí pracovníci bývají totiž mnohdy těmi prvními, kteří zjistí, že s dítětem není něco v pořádku, ať už se jedná o problém s návykovými látkami, domácím násilím či cokoli jiného“, řekl ředitel školy Richard Spiegl.

Ředitel školy tuto akci vítá také proto, že zapadá do koncepce vyhlášené priority města Nové Strašecí, kterou je právě oblast školství a mládeže.
Pravidelně se zúčastňuje jednání školské komise města a těší ho nápady i pracovní nasazení všech jejích členů, Uskutečňují se například setkání ředitelů všech vzdělávacích a výchovných institucí, rozjíždí se intenzivnější spolupráce s městskou policií.

„Nemáme sice síly, abychom boj s nežádoucími jevy u mládeže vyhráli, ale vzdát to nesmíme nikdy. Jsem rád, že v našem městě je vidět řada lidí, kterým není lhostejný další osud našich dětí, a jsou ochotni pro to něco udělat,“ dodal ještě ředitel Richard Spiegl.