Nedávno jsme vás informovali o zábavném hledání tajenky (qusting – hledačka), která vás provede okolím hradu Křivoklátu a po stopách jednoho z jeho majitelů Karlem Egonem Fürstenbergem.

Po křivoklátské hledačce by mohla podobná zábavná hra pro turisty vzniknout ve Skryjích. Starosta obce Skryje Josef Jedlička potvrdil : „Uvažujeme o ní. Jsme domluveni s Janou a Pavlem Steidlovými a Jardou Houbou, že bychom si společně sedli a zakomponovali do ní nejzajímavější místa ve Skryjích a okolí. Udělali bychom k tomu i jednoduchou mapu." Jedná se o jakousi obdobu geokešingu.
„Ale tady, při našich hledačkách, musíte více přemýšlet a hledat a navíc se dozvíte něco o místech, kudy procházíte," popsal Josef Jedlička.

Obec je rovněž připravena rozjet i další projekt. "Koupili jsem od rodiny Rohlů starou sušárnu ovoce. Zapátrali jsme trochu s místostarostou Danem Mikušíkem o historii těchto sušáren a zjistili, že na Rakovnicku byl tento typ severočeských sušáren, který stojí u nás, docela častý," uvedl Josef Jedlička. 
V tuto chvíli je už návrh rekonstrukce hotov stejně jako projektová dokumentace.⋌Na Křivoklátsku a Rakovnicku má sušení ovoce staletou tradici. „Ve Skryjích bylo ještě za první republiky asi šest sušáren ovoce. Tahle už je poslední co tu zbyla. Takže určitě stojí za to, dát ji do pořádku. Nyní budeme hledat možnost kde na opravu sehnat peníze z dotace. Z rozpočtu obce je na opravu dávat nemůžeme. Ty potřebujeme na běžný provoz obce. Ale když se nám je podaří sehnat, tak se do rekonstrukce určitě pustíme, " konstatoval Josef Jedlička.

Sušárna by se zrekonstruovala do původního vzhledu a projekt by navázal na pobočku rakovnického muzea T. G. Masaryka, která stojí ve Skryjích. „A jednou za rok, na podzim, by se pořádali Slavnosti sušení ovoce, kdy by se předvádělo, jak sušárna vlastně fungovala," popsal Josef Jedlička.

Obec Skryje také čeká podávání žádostí o finanční pomoc na obnovu cest po červnových záplavách.
„Máme tu cestu, kterou vymlela voda z polí. Jsou tam zhruba půlmetrové rýhy. Jedná se o jedinou přístupovou cestu k chatám, a tak je její oprava nutná. A pak tu máme cesty a příkopy, které jsou zaneseny bahnem a hlínou, jak se to na ně valilo z polí. I tady budeme potřebovat dotaci. Zatím to drobné čištění, kde není potřeba bagru a kam se ani technika nedostane, dělá občan, kterého tu máme na veřejně prospěšné práce," dodal ještě Josef Jedlička.