Více informací o pracovní pozici najdete v tištěném vydání Rakovnického deníku.