Do bojů se i tentokrát pustila celá vesnice. Kolešovští totiž bojovali o titul i loni a získali diplom za pospolitost. V šanci na umístění věřil i letos starosta obce Václav Porazík: „Jsou obce, které se do soutěže hlásí několikrát za sebou. Myslím, že to, že jsme se přihlásili do soutěže podruhé, není na závadu. Máme tu ještě několik věcí, které jsme nestačili ukázat, a pár věcí se podařilo navíc dotáhnout do konce. Pořád si myslím, že naše obec je z podobného spektra ostatních obcí trochu výjimečná."

Loňský úspěch brali Kolešovští jako hozenou rukavici a místní se také zastupitelů ptali, zda se letos opět obec přihlásí.
Komise se nejprve zastavila na obecním úřadu. Vyslechla si plány a mimo jiné ji zaujalo zpracování novodobých kronik. S historií obce bývalých Sudet je to špatné. Nejstarší kronika s několika stránkami záznamu se zachovala z padesátých let minulého století. Ale od roku 2010 místní kroniku pečlivě vedou. Mají dokonce i videozáznamy, které natáčí Pavel Ďuran. Proto každá kronika má nově i QR kód. Ten umožňuje přes chytrý telefon i spuštění videozáznamu. Vedle toho najdete fotografie z každého roku v samostatné fotoknize.

Určitým dluhem z minulého roku zůstalo otevření místní knihovny. Knihovnice se už našla. Knihy ale zatím odpočívají ve skříni na obecním úřadu a čekají na vhodný prostor. Ten se rýsuje v bývalé ubytovně pro česáče. Před lety bohužel vyhořela. Místní ji chtějí opravit a zřídit tu například klubovnu a skladovací prostory.

Před úřadem zatančily ženy s dětmi a předvedly tak jen malou část činností, které s těmi nejmenšími dělají po celý rok.
Dál komise nasedla na korbu legendární vejtřasky, Pragy V3S, a projela vesnicí. U hřbitova nemohla přehlédnout lipovou alej podél nové cesty vysázenou místními při nedávné akci Zasaď si svůj strom. Pak se auto zastavilo před kulturním domem. Tady komisi uvítal zpěv za doprovodu kytar v podání místních hudebníků. Ženy v krojích v barvách obce je pohostily pečenou kýtou a domácími moučníky. K tomu se promítal film s událostmi v obci během celého roku v režii Pavla Ďurana. Komise pak pokračovala pěší prohlídkou obce.

Do poklidného života místních, sušení sena, mlácení obilí, pasení koz, zasáhlo jako blesk volání: „Hoří!!" Během chvilky se otevřela vrata a z hasičské zbrojnice vytáhli hasiči nablýskanou historickou stříkačku. Za usilovného pumpování se pustili do hašení ohně v ubytovně. Před tím vědry vodou ze studně hasili všichni přítomní. Oheň se však nechtěl vzdát. Jako posila a poslední záchrana vyjeli z dalších vrat zbrojnice Soptíci, oddíl nejmenších hasičů, s malou tatrou. Předvedli perfektní zásah i se záchranou osoby uvnitř hořícího objektu. Právě Soptíci, oddíl mladých hasičů, byli největší chloubou Kolešovských.

Kroužek vznikl vloni a už má za sebou několik úspěchů na soutěžích požárního sportu. Navíc pro ně dospělí připravují sportovní dráhu na pozemku za vsí pronajatém od zemědělského podniku. Návštěvu komise připomíná společně zasazená magnolie do záhonu na návsi.