„Tímto bych chtěla vyzvat paní Titzlovou, ať dá souhlas Městskému úřadu Rakovník, aby mohl zveřejnit veškeré písemnosti, které se k dané věci stahují. Jak z jejích osobních složek, tak námi vyhotovené vyjádření k žalobě, popřípadě veškerou korespondenci, která k dané věci probíhala,“ sdělila přítomným novinářům tajemnice Holková, která ihned důrazně doplnila: „Jestli jde paní Titzlové skutečně o to, aby veřejnost znala pravdu, tak ji tímto vyzývám, aby tak učinila a my veškeré věci zveřejníme.“

Tajemnice Holková si od zveřejnění veškeré korespondence a další dat slibuje minimálně upřesnění věcí, které ve skutečnosti nejsou prý tak, jak jsou prezentovány. „Jsme vázáni určitými pravidly. Nemůžeme zveřejňovat věci, které se týkají pracovně právních vztahů, nemůžeme je ani ventilovat na zasedání zastupitelstva. Spousta věcí by se s udělením souhlasu od paní Titzlové uvedla do jiného světla,“ dodala Holková.

„Veškerou korespondenci mohu uveřejnit sama. Nesouhlasím s tím, aby lži, které si vymyslela paní Holková, byly uveřejněny, protože před veřejností bych se jen těžko obhajovala, ikdyby soud rozhodl v můj prospěch,“ sdělila svoje stanovisko Rakovnickému deníku Jana Titzlová.

Titzlová se rozhodla bojovat proti úřadu

Jana Titzlová, referentka odboru dopravy v Rakovníku se odvážila vystoupit proti úřední moci, konkrétně proti údajné šikaně a mobbingu ze strany vedení MěÚ Rakovník a odboru dopravy. Sama podala několik trestních oznámení. Vedoucí odboru nezůstal však pozadu.

„Hlavní“ žaloba leží už téměř rok u soudu, ze strany města byla totiž podána námitka a došlo k průtahu v celé věci.

Do celé věci se vložila organizace Transparency International, což je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Její právníci podali na vedoucího odboru dopravy a také na vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru dopravy trestní oznámení.