Ukončení honu mělo slavnostní ráz podle stanovených pravidel. Myslivci nejprve vyskládali ulovenou zvěř do čtverce ohraničeného smrkovým chvojím. Na rozích zapálili slavnostní ohně. Poté nastoupili do řad k slavnostnímu zakončení honu. Začátek odtroubili Milan Gregor a Michal Mašát z Křivoklátských trubačů. Poté předseda sdružení Radek Gregor poděkoval všem za účast a zdárný průběh honu. Hospodář Miroslav Franěk seznámil přítomné s počty ulovené zvěře. Konec slavnosti opět odtroubili Křivoklátští trubači. Na počest honu myslivci vypálili salvu.

Veterinář Ludvík Ransdorf odebral uloveným zajícům vzorek krve na tularemii (bakteriální onemocnění králíků a zajíců). Ta se na Rakovnicku zatím nevyskytla, ale vzorky se musí odebírat pro kontrolu.

Hospodář Miroslav Franěk hodnotil hon jako úspěšný: „Ulovili jsme osm zajíců, dvacet tři bažantích kohoutů, osmnáct slepic a jednoho bažanta královského. Účastnilo se dvaadvacet střelců a pět honců."

Hon začal v devět ráno u Přílep. Účastníci prošli celkem pět lečí, vojtěšku, dále potoky a rákos, kde narazili hlavně na bažanty. Dvě leče tvořily zarostlé, ladem ležící chmelnice, kde se ukrývali rovněž bažanti, zajíci a hlavně divoká prasata. „Den před honem jsme vypustili čtyřicet odchovaných bažantů, mezi nimi i jednoho bažanta královského, proto se střílí hlavně bažantí slepice. Odchované slepice přes zimu nezahnízdí a pochytala je škodná," uvedl Miroslav Franěk.

Po honu následovala poslední leč v hospodě U Havlů. I ta má mezi myslivci pevná pravidla. Nejprve byl vyhlášen král honu. Tentokrát to byl střelec, který ulovil bažanta královského. Pak myslivci přijali mezi sebe jednoho adepta, který právě složil myslivecké zkoušky.

O poslední leči se také jako vždy soudily všechny prohřešky střelců a honců. Přítomen byl soudce berní a žalobce. Nechyběl ani obhájce. Žalobce přednesl jednotlivé hříchy. Byly to třeba zavřená flinta na rameni, prohřešky proti myslivecké mluvě, například hospodář řekl: odeberte krev, což je z veterinárního hlediska správně, ale myslivci říkají barvu.

Velkým prohřeškem je, když někdo při kruhovém honu, kdy jdou všichni v kruhu, zůstane pozadu a udělá takzvaný pytel. To je nebezpečné při střelbě z kruhu ven.

„Soud pokaždé děláme proto, aby se udržovala myslivecká tradice. Hříšník platí pokutu do padesáti korun. Žalobce rovněž zaplatí padesát korun jako kauci, " vysvětloval hospodář Miroslav Franěk. Tento týden ještě čeká myslivce dostřelný hon.

Myslivecké sdružení Přílepy Kněževes má sedmnáct členů i s adepty a obhospodařuje honitbu o rozloze sedmnáct set hektarů. Hlavní náplní členů je péče o zvěř a její přikrmování, dále stavba posedů a podobně.
„Letošní rok se dařilo drobné zvěři. Méně pršelo. Denně chodím do přírody a pozoruji vyšší stavy bažantů i zajíců. Podle toho se stanovuje plán lovu. Máme v něm například čtrnáct zajíců. Divokých prasat jsme střelili během roku zhruba čtrnáct, loni třicet dva. Sdružení má také myslivecký kroužek," dodal Miroslav Franěk. Ten také mladé myslivce vede.