Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák tak na podnět Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a 
s přihlédnutím k předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil období déletrvajícího sucha. Režim sucha platí pro celé území Středočeského kraje. Hejtman Josef Řihák vysvětlil: „Tropické letní počasí, extrémní teploty, sucho, letní prázdniny, sklizňové práce na polích a další jsou faktory, představující pro hasiče období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, zejména v přírodním prostředí."

Kvůli pokračujícímu vedru vydali meteorologové výstrahu před požáry pro celou Českou republiku s výjimkou hor.

Ekonomický ředitel Lesů České republiky Michal Gaube, pověřený zároveň řízením Lesů České republiky, upozorňuje: „Lesy České republiky proto stejně jako meteorologové veřejnost varují před zvýšeným rizikem vzniku nebezpečných lesních požárů. Hrozí reálné riziko poškození nebo zničení lesních porostů nejen kvůli neopatrným či neukázněným návštěvníkům lesa."

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, tedy v současné situaci obrovského sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.

Starosta Branova František Štiler na toto téma uvedl: „O tomto problému jsme se bavili na obci s tím výsledkem, že případný zákaz bychom měli nejprve zkonzultovat s Lesy České republiky a pak uvidíme."
O zákazu vstupu do lesa neuvažují starostové Roztok 
a Křivoklátu.

Starosta Roztok Vladimír Melč řekl: „Jsme rádi, že je teplo a léto. Nebudeme žádné zákazy vyhlašovat."
Shodl se tak víceméně se starostou Křivoklátu, který tak již v úterý ráno řekl pro Rakovnický deník, že o zákazu městys ani neuvažuje: „Jsme obklopeni lesy, kde je plno chatařů, chalupářů a turistů. Musíme jim prostě věřit, že se budou v křivoklátských lesích chovat rozumně," řekl Milan Naď.

V týdnu od 15. do 22. července zasahovali Středočeští hasiči celkem u 59 požárů v přírodním prostředí, kterými jsou skládky, zemědělské plochy, lesy a podobně. Požáry v přírodním prostředí způsobily ve sledovaném období škodu na majetku předběžně odhadnutou na zhruba 660 tisíc korun. „V období déletrvajícího sucha může orgán státní správy lesů vydat rozhodnutí o dočasném omezení nebo úplném zákazu vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje," doplnil hejtman Josef Řihák.

„My, jako obec určitě nic zakazovat nebudeme. Je léto a sucho a horko k létu patří. Ať si o případném zákazu vstupu do lesů rozhodne jejich vlastník tedy Lesy České republiky," komentoval rozhodování o zákazu starosta obce Zbečno Stanislav Dryják.

Kontrolu dodržování nařízení, která vyhlásil hejtman, a která rovněž najdete na našich webových stránkách,  provádí jednak orgány kraje a jednak orgány státního požárního dozoru. V případě porušení povinností hrozí fyzickým osobám sankce až do výše 25 tisíc korun, v případě osob podnikajících a právnických v závislosti na začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí až do výše 500 tisíc korun.

Spolu se suchem mohou přijít do obcí také problémy s vodou. V minulosti v některých obcích vyhlašovali zákaz zalévání, či napouštění bazénů. Hladina spodních vod je ale zatím díky vydatným jarním srážkám dostatečná. Na nedostatek vody ve studních nebo vodovodu si zatím nikdo nestěžoval. „Zatím tady problém s vodou nemáme," řekla Deníku za obec Mutějovice Pavla Staňková. Dostatek vody mají také v Šípech, kde funguje obecní vodovod a lidé mají ještě své studny. „Doposud na obecní úřad nikdo nepřišel s tím, že by měl nedostatek vody, nebo že mu ve studni mizí voda. Žádná omezení jsme proto nevyhlašovali," informovala za obecní úřad Pavla Hrubá.

Dostatek vody potvrdil také starosta Lužné, Václav Kejla: „Vody je dostatek. Problém s ní není. Co se týká zákazu zalévání a podobných omezení, to by musel vyhlásit provozovatel, firma Ravos."
Podobná situace je také ve Zbečně: „Spodní vody je v obci díky dlouhotrvajícím dešťům stále dost. S vodou problémy nemáme." informoval o situaci Stanislav Dryják, starosta obce.
Vysoké teploty působí negativně i na lidský organizmus. Ohroženi jsou nejvíce senioři, děti a chronicky nemocní lidé.

Současné teplotní rekordy si vynutily opatření i v Domově seniorů Nové Strašecí. Teplo a nedostatek tekutin může mít za následek nejen dehydrataci organismu osob ve vyšším a vysokém věku, ale i únavu, malátnost, bolesti hlavy a nechutenství. „Podnikli jsme preventivní opatření k doplnění tekutin nejen seniorů, ale i zaměstnanců domova – voda v dosahu, k dispozici nanuky, omezení nadměrného pohybu," řekla ředitelka domova Miluše Jůnová.