V obecní budově již sídlí lékař, kterému byla opravena čekárna. Vedení obce rovněž nedávno sehnalo novou kadeřnici a myslí i na další služby. „Rádi bychom zavedli ještě službu pedikúry a masáží. Lidé rovněž postrádají společenskou místnost, kde by mohli pořádat oslavy a další akce. Nyní pořádáme maškarní nebo Halloween ve velké zasedací místnosti, kterou bychom pro tyto akce chtěli přizpůsobit,“ přiblížila starostka Andrea Mendíková.

Ještě letos by v Hořovičkách měla začít výstavba čističky odpadních vod a kanalizace. „S projektantem se máme nyní sejít, kdy budu vědět víc. Výhledově bychom také rádi v místní části Hokov vybudovali přivaděč vody, když ve studnách dochází voda,“ podotkla starostka.

Vedení obce by rovněž chtělo revitalizovat prostranství u hřiště, kde se nachází bytovky. Problémem se ovšem zdá odkoupení pozemků od soukromých vlastníků. „Chtěli bychom zde vytvořit odpočinkovou zónu, která by zahrnovala zeleň, hrací prvky, místa k sezení či altán. Součástí by bylo i nové parkoviště. Ale vykoupení pozemků bude složité, protože někteří bývalí vlastníci třeba prodali byt, ale neprodali pozemek. Deset lidí je navíc v exekuci,“ doplnila starostka.

Dalším úkolem obce je rekonstrukce silnic, a to ve všech místních částech. Na tu by obec chtěla získat dotaci, podobně jako na opravu kapličky ve Vrbici.