Občanské sdružení Společenství Andromeda uspořádalo v sobotu uplynulého víkendu kulturně společenskou akci, při které chtělo seznámit veřejnost Rakovnicka s myšlenkou vybudování sanatoria a hospice na území obce Velká Chmelištná. O výše zmíněnou akci Rakovničané projevili veliký zájem. V sále spodní hospody, kterou Společnost Andromeda před lety zakoupila, aby zde vybudovala zázemí pro sanatorium a hospic, se sešla více nežli stovka návštěvníků. Byli svědky jednotlivých vystoupení jednak z řad odborné veřejnosti a jednak i laické, jež se o tuto problematiku zajímá. Celodenní program byl prokládán hudebními vystoupeními.