Zítrabude zahájena historicky první celoroční sezona na hradě Křivoklát.

Ceny vstupného jsme pro rok 2009 zachovali, zvýhodňovat budeme nadále děti a rodiny,“ upozornil kastelán hradu Luděk Frencl.
Další novinka bude v příštích letech jistě příjemná pro mnohé turisty používajících internet.
Nyní je možné si prostřednictvím internetu a kreditní karty zakoupit vstupenku,“ zdůraznil kastelán.
Nemusíte mít obavy. Číslo vaší platební karty zadáváte pouze bance, obchodník se jej nedozví, přijde mu pouze odezva o úspěšnosti nebo neúspěšnosti transakce. Platba je zabezpečena systémem 3D- Secure.


V souvislosti s hradem je třeba ještě dodat, že veřejná dvoukolová výtvarná soutěž na zpracování návrhu nových soch na hradební zdi příjezdové cesty k hradu Křivoklátu skončila.
Jedenáctičlenná odborná porota posuzovala dva návrhy, které postoupily do druhého kola.
Vítězem se stalo plzeňské studio Stoneart, které obdrželo finanční odměnu a smlouvu na realizaci vše soch.

Historie
Připomeňme, že na staré hradbě podél příjezdové cesty k hlavní hradní bráně je vystavěno celkem osm zděných podstavců pro sochy.
V letech 1731 až 1733 zde byly pravděpodobně „lidovým“ sochařem vztyčeny sochy světců: sv. Antonín, sv. Jan Evangelista, sv. Florián, sv. Marie, sv. Josef, sv. Jan Nepomucký, sv. Václav.
Dle dochované fotografie byl na čtvrtém podstavci kříž.
Sochy byly zřejmě sejmuty nejpozději po druhé světové válce a uloženy v depozitáři. Nezachovaly se ovšem všechny,“ vysvětloval Luděk Frencl.
Přímo na průčelí brány, vlevo od oblouku průjezdu, je na posledním podstavci zatím umístěn jen sv. Václav v pod životní velikosti.
Socha byla kdysi vytesána z pískovce. Originál byl restaurován roku 1997 a byla pořízena kopie. Ale až roku 2005 kdy se uskutečnilo celkové restaurování průčelí brány, vrat byl konečně na své místo osazen i svatý Václav.