Jednak proto, že tihle muzikanti umí pěkně zostra hrábnout do strun, a jednak proto, že zájem u tuhle výjimečnou událost je ze strany veřejnosti už po léta stabilně veliký. Letos se tu sešlo kolem 140 posluchačů! Už hodinu před začátkem se začali sjíždět první návštěvníci, kteří si mohli zakoupit vánoční punč. I když jsou letos Vánoce na blátě a kaple byla příjemně vytopena, byl punč, symbol Vánoc, pro mnohé příjemným a stylovým bonusem. Není proto divu, že ještě do začátku koncertu, tedy během půl hodinky, byl všechen punč vypitý.

Interiér tohoto nově opraveného božího stánku byl i letos krásně vyzdoben. Navíc byly k dispozici také chutné preclíky a vánočky z Pekařství V Brance.
Hradní duo odstartovalo své vystoupení tradiční úvodní skladbou Kyrie – úvodem České mše vánoční od Jana Jakuba Ryby, kterou Hradní Duo zpívá společně s Kosteláckým pěveckým sborem.

Diváky v kapli uvítal jménem Občanského sdružení Kostelík Milan Let. Ivana Černá představila nový kalendář z Kostelíka, v němž nás v příštím roce budou tentokrát provázet pánové z Kostelíka.

Následovala výzva pro děti a mládež, kteří jsou v Kostelíku, nebo tam přijíždějí. Každý může nakreslit obrázek ze svých zážitků v Kostelíku a nejkrásnější dětské obrázky budou vybrány do příštího kalendáře.

Téměř dvouhodinový koncert přinesl podle všech přítomných, kteří po každé skladbě bouřlivě tleskali, dobrou náladu a pohodu. Na závěr se ještě všichni přítomní zapsali do kroniky Občanského sdružení Kostelík.