Haly mají vyrůst jižně od Hředel na brownfieldové ploše, kde se nachází i areál bývalého JZD a oblast je dle územního plánu určena pro průmyslovou zónu. Jedná se dohromady o čtyři haly, které by zaujímaly plochu o výměře více než 32 tisíc metrů čtverečních. Počítá se zde rovněž se 119 parkovacími místy pro osobní automobily a třiačtyřiceti nákladními doky. Dohromady by měl areál zaujímat plochu 65 tisíc metrů čtverečních.

Investorem je Ondřej Komenda, který areál získal před více než deseti lety v konkurzu a na jaře svůj záměr přestavil obci. „Ukázal nám studii s tím, že bude podávat návrh k posouzení vlivu na životního prostředí (EIA). My jsme se k tomu jako obec odvolávali, stejně jako okolní obce, pak to stáhl a od té doby se s ním dohadujeme. Nikdo pořádně neví, co se v halách bude skladovat, co se zde bude vyrábět,“ krčí rameny starosta Hředel Václav Frelich.

Vedení obce i samotným občanům se nelíbilo, že haly by měly vzniknout v jejich těsném sousedství. Navíc se všichni obávají hluku a zvýšené dopravy, neboť obcí už nyní projede velké množství kamionů směřujících na Louny či Rakovník. „Původní návrh byl namáčknutý na obecní domy, navíc je od areálu firmy měla oddělovat dvanáctimetrová zeď, a tak se lidé začali bouřit. Mají tady projet stovky kamionů denně, což se nikomu nelíbí. Proto bychom rádi, kdyby zde vybudoval něco jiného, nebo pan Komenda haly nechal alespoň umístit dále od obce, “ přeje si místostarostka obce Jana Buňková.

Samotný investor Ondřej Komenda je již rozhodnutý vybudovat zde čtyři univerzální haly pro výrobu a skladování a bude podávat návrh na EIA, po kterém by mělo následovat zjišťovací řízení.

„Hředelským jsme vyšli vstříc. Po první verzi jsme v té druhé nechali umístit dopravu převážně mimo obec a ve třetí jsme navíc posunuli haly dále od obydlí. Máme svolení stavebního úřadu, že je to v souladu s územním plánem a teď budeme žádat o svolení EIA,“ reagoval na dotaz Deníku Ondřej Komenda.

O tom, zda u Hředel skutečně vyrostou čtyři haly se ovšem bude ještě dále jednat. Ke studii posouzení vlivu projektu na životní prostředí se vyjádří dotečné orgány včetně vedení obce Hředle a jejich obyvatel. Následně se k celé záležitosti vyjádří i krajský úřad, který bude brát v potaz připomínky dotčených orgánů a veřejnosti. 

Proti vzniku haly bojují také občané Rynholce a okolních obcí, v jejichž blízkosti plánuje firma MSP Projekty postavit halu u velikosti 27 tisíc metrů čtverečních. Záměr se v tomto případě nezamlouvá ani starostům Nového Strašecí, Lán či Stochova, kteří se obávají především navýšení dopravy, ale i hluku a smogu, a tak si přejí být účastníky zjišťovacího řízení.