Záměrem investora je vybudovat v jižní lokalitě obce v původním zemědělském areálu čtyři výrobní haly o rozloze bezmála 32 tisíc metrů čtverečních. V současné době začalo zjišťovací řízení, Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje nyní shromažďuje připomínky k záměru. A právě Hředelští, kterých se záměr týká nejvíce, řekli záměru jasné „Ne“. Sedm zastupitelů bylo proti záměru, bývalý starosta Karel Vitner se pak hlasování zdržel.

„Záměr investora počítá v obci, která má necelých šest stovek obyvatel, s dalšími 400 pracovníky navíc. Ti budou pracovat v zatím blíže nespecifikované průmyslové výrobě na tři směny, denním průjezdem až 300 kamionů v obou směrech a dalších téměř dvou stovek osobních aut,“ shrnul starosta Václav Frelich.

Tato čísla vyvolala ještě větší negativní postoj místních občanů. Ti se obávají o zdroje pitné vody, ale také o bezpečnost na komunikacích. „Dojde ke zdevastování venkovského rázu obce, výstavba bude mít fatální dopad na životní prostředí, kromě toho dojde k nárůstu cizinců v obci, zvýšit by se mohla i kriminalita,“ shodovali se v diskuzi přítomní.

Jednou z možných „zbraní“ obce proti výstavbě je vlastnictví komunikace, která vede k pozemkům investora.