Panoší Újezd na třetí etapu výstavby víceúčelového hřiště dostal 301 tisíc korun z programu podpory hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů ministerstva pro místní rozvoj. Třicet procent na dokončení oplocení a vybavení dětského hřiště musel Panoší Újezd dát ze svého. Informoval o tom starosta obce Josef Heller. Na oplocení pracovala firma Vesko Ruda (viz foto). Herní prvky pak doplnila firma Dřevovýroba Březina Radnice. Ta samá firma zároveň vybavila i dětské hřiště mateřské školy. „Kromě oplocení se v současnosti pracuje v obci i na dokončení tří větví chodníků ve spodní části obce, ty by měly být hotovy do konce roku.

Do konce roku bychom rádi začaly i s výstavbou čtvrté větve od sokolovny směrem na Slabce,“ popsal stavební obecní aktivity Heller. Na chodníky obec získala dvě dotace. Půlmilionovou z ministerstva financí (zde je spoluúčast obce 10 procent) a z programu obnovy venkova 121 tisíc (spoluúčast 40 procent). Přes mikroregion Balkán pak získala 30 tisíc na výstavbu autobusové čekárny, kterou vyrobí Zámečnictví Zábřeh. Kolem sedmdesáti tisíc na čekárnu bude muset Panoší Újezd dát ze svého. Už dokončena je rekonstrukce pomníku pozemkové reformy. Na tuto opravu dostala obec 18 tisíc přes Svazek měst a obcí Rakovnicka, 12 tisíc pak doplatila. Z vlastních zdrojů se pak v obci opravila hřbitovní zeď, zeď za obecním úřadem ad. (mk).