Děti Křivoklátska touží po hřišti, které by mělo podobu zdejšího hradu.

„Vhodnou lokalitou pro jeho umístění je park na Amalíně, jehož obnova se postupně uskutečňuje. Cílem projektu je hřiště, které bude prostorné, bezpečné, pestré a využitelné pro děti různých věkových kategorií,“ řekla za Občanské sdružení Děti Křivoklátska Jana Rajská. Dle jejích slov byla od počátku snaha vytvořit pro křivoklátské děti prostor zajímavý, který se liší od ostatních a je něčím zajímavý a neopakovatelný.

„Naším záměrem je vytvořit dětské hřiště inspirované hradem Křivoklát, napodobující jeho půdorys a obsahující herní prvky připomínající současný hrad, jeho historii a legendy. Předpokladem je, že takové hřiště neujde pozornosti návštěvníků městysu Křivoklát a zvýší tak atraktivitu místa a podpoří zaručeně i turistický ruch,“ zdůraznily Jana Rajská a další ze členů sdružení Dagmar Pavlíčková.

Ve vizuální podobě má hřiště podobný půdorys i tvar a poměr dominující věže jako hrad. Kopíruje nejstarší gotickou zástavbu. Do dětské herní podoby jsou převáděny i některé architektonické prvky, jako je křížová klenba ve vstupu do hradu nebo trojúhelníkový balkónek s erby. „Do herních prvků jednotlivých staveb bychom chtěli pro děti přenést a ztělesnit některé křivoklátské legendy i historické příběhy. Je počítáno třeba s vyřezávanými erby. Přesně takové, jaké si nechal na strop připevnit Přemysl Otakar II. se objeví ve hře s erby v zábradlí Vyhlídky. Na Slavičí stezce budou zase herní prvky s motivy ptáčků, na památku Blanky z Valois. Bude i tajná chodba, poklad v archeologickém nalezišti či věznice,“ popisovala Jana Rajská. Celkový rozpočet na akci počítá s 931 650 korunami. V současnosti je připravena projektová dokumentace, zastupitelstvo městysu schválilo záměr výstavby hřiště na obecním pozemku v parku pod Jednotou na Amalíně a přislíbilo rezervovat v rozpočtu na rok 2008 prostředky pro případnou spoluúčast nutnou pro získání financí z dotací a grantů.

„Bez finanční podpory místních občanů, bez pomoci firem z okolí a případných dotací není možné projekt rychle a úspěšně zrealizovat. Výstavbu hřiště bychom chtěli, v závislosti na dostupných finančních prostředcích, zahájit na jaře příštího roku. Obracíme se proto na každého s prosbou o podporu našeho úsilí. Jakákoli darovaná částka nás posune k krok blíže k realizaci tohoto pozoruhodného projektu, který bude jistě přinášet radost dětem místním i přespolním,“ zdůraznily ještě Jana Rajská a Dagmar Pavlíčková.

Podpora sdružení nemusí být finanční. Jeho členové uvítají jakékoli dary od firem i fyzických osob, provedení prací nebo poskytnutí materiálu.
Pro případné finanční dary je uváděn tento bankovní účet občanského sdružení: č. ú. 215141599/0300, variabilní symbol: 714. „Děkujeme,“ uzavřela Jana Rajská.