Absolventskýkoncert měli včera v Heroldově síni Rabasovy galerie žáci hudebního oboru ZUŠ Rakovník: Jitka Kostkanová (zobcová flétna), Simona Kuchárová (kytara), Hana Skoupá (zobcová flétna), Michael Vambera (Saxofo)a Rudolf Vávra (akordeon).