Letos uplynulo již 594 let od upálení Mistra Jana Husa v Kostnici na řece Rýn.


Jan Hus
Vzpomínka na tuto pro český národ tragickou událost uspořádali opět po roce na úpatí hradu Krakovce místní občané v místech zvaných Pod Políčkem.
Právě hradu Krakovci bylo totiž souzeno, aby se stal posledním útočištěm Jana Husa, když byl prohlášen za kacíře a vypuzen z Prahy. Z Táborska, z Ústí Sezimova po smrti svého příznivce Jana z Ústí přijel na Krakovec, přijal pozvání pana Jindřicha Lefla z Lažan.

V úvodu letošního setkání přečetl starosta obce Petr Jelínek vzpomínkovou řeč, kterou před dvaceti lety sepsal čestný občan obce, spisovatel, dramatik Josef Topol.

„Známe alespoň ze školních let jméno Mistr Jan Hus a víme tedy, že byl velkou osobností nejen pro národní, ale i pro evropské dějiny. Hus na Krakovci strávil zhruba tři měsíce. Tři měsíce se zdají být krátká doba, ale Jan Hus tuto krátkou dobu naplnil horečnou činností, kdy zde na Krakovci a jeho okolí dál neohroženě vystupuje na veřejných shromážděních a káže prostému lidu. V soukromý, které mu pan Lefl poskytl na svém hradě se duchovně připravuje na setkání se svými odpůrci. Na Krakovci Mistr Jan Hus sepisuje i svůj testament a nejvěrnějším přátelům dopisy na rozloučenou,“ četl Petr Jelínek.

Odtud se 11. října roku 1414 vydává na neohroženou pouť do německého města Kostnice, ležícího u Bodamského jezera, kde bude marně obhajovat své reformátorské učení.

Své rodné Čech už nikdy nespatřil. Jeho život byl krutě ukončen 6. července roku 1415 v plamenech hranice.

„Připomeňme si tak jako každý rok, že tam někde uvnitř těch mohutných zdí hradu před 595 lety trávil čas člověk, pouštějící se do zápasu, který se zdál být předem prohraný a vynaložil přitom velké úsilí o duchovní a mravní povznesení lidu,“ zdůraznil Petr Jelínek.

Program

Následovala vystoupení místního sboru s pístní Hranice vzplála tam břehu Rýna a také malých hostů z Irska. Zahráli zde zazpívali: Robin, Elizabeth, Kevin a Adam Volfovi z irského města Limerik.

Po krátké přestávce pak rozhrnulo oponu improvizovaného jeviště pod hradem představení pohádky O Šípkové Růžence aneb kouzelné divadlo v podání divadelního souboru Tyl Čistá.

Dodejme, že se soubor jednohlasně shodl v tom, že se veškerý finanční výtěžek z dobrovolného vstupného pošle na pomoc lidem zasažených letošní tragickou povodní.