„Navrhované úpravy náměstí ještě nejsou konečné. Projektant je nakloněn k různým návrhům řešení,“ poznamenal rakovnický starosta Luděk Štíbr. Podle něj by zpracování projektu mělo vyjít na devět až deset milionů korun. „Máme vizi, že v příštích letech by se měly objevovat různé dotační výzvy z evropských peněz na rekonstrukce center měst a obcí, kterých bychom rádi využili.

Letos čeká rekonstrukce také povrch Žižkova náměstí. Práce začnou v červnu. „Současně probíhá příprava rekonstrukce Palackého ulice, na kterou máme vydané stavební povolení. Tuto stavbu budeme moci zahájit po dokončení obnovy inženýrských sítí,“ sdělila Jana Jirátková, vedoucí oddělení rozvoje města a investic.

Od západu byla před radnicí navržena plocha, která by měla být využívána na společenské akce a kulturní aktivity. Je do ní možné instalovat větší pódium. Do středu je navržena pobytová plocha. Její součástí je také vodní prvek doplněný lavičkami a dalším mobiliářem. „Místo bude sloužit k odpočinku, ale také k setkávání, konání příležitostných výstav a jiných kulturních akcí,“ sdělila Jirátková.

Před kostelem sv. Bartoloměje má vzniknout klidová zóna pro žáky všech okolních škol, a bude také příležitostí pro konání komorních akcí. Počítá se zprůjezdněním Poštovní ulice pro zvýšení plynulosti dopravy. Parkovací systém zůstane zachován, Poštovní ulice bude doplněna o vjezdovou závoru.

Dojde také k redukci parkovacích míst. „Chceme zachovat společenskou funkci náměstí a zklidněním dopravy dochází k oživení veřejných ploch chodci. Zároveň je potřeba, aby byly obchody a služby na náměstí dostupné i motoristům. Mělník, který má více obyvatel, má na náměstí 40 parkovacích míst oproti našim stávajícím 170 místům,“ poznamenala Jirátková.