Rada města rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídek na rekonstrukci chodníků a vozovky v ulici Hwiezdoslavova. Část ulice je již zrekonstruována a nyní se bude pokračovat s druhou částí od ulice Václavské směrem ke Kotkově ulici. Projekční cena byla spočítána na 5,4 milionu korun.

Celková délka ulice, která bude opravována, činí 336 metrů. V části od Václavské ulice po křižovatku s ulicí Křikavova bude chodník vybudován pouze po jedné straně a na straně druhé bude zachován pás zeleně. V druhé části od křižovatky s Křikavovou ulicí po ulici Kotkova bude po jedné straně chodník a na opačné straně vznikne parkovací pás. „Zelený ostrůvek na křižovatce s ulicí Křikavova bude zachován. Chodníky jsou samozřejmě navrženy s bezbariérovým přístupem,“ doplnil mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek. Zahájení stavby je naplánováno na 15. srpen.