A do oslav se zapojí i rakovnické muzeum. „My vlastně máme tradiční akce spojené s tímto výročím každý rok, ať už je to kulaté nebo ne. Budeme mít spoustu výstav a na všech pobočkách se tomu budou věnovat. Od konce června do září se například uskuteční výstava Rok 1968 ve fotografiích,“ uvedla pro Rakovnický deník ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník Magdaléna Elznicová Mikesková.

A i město Rakovník oslaví v letošním roce některá významná výročí. To největší rakovnické výročí, které se letos bude slavit je určitě povýšení města Rakovník na královské město v roce 1588. „Tomuto výročí budeme věnovat naší tradiční akci Vysoká brána, po celý program tam budeme toto výročí připomínat,“ vysvětlila Mikesková. Vysoká brána se veřejnosti otevře už dnes a hlavní program je připraven na zítra. Povýšení Rakovníka na královské město se bude připomínat ve vnitřních prostorech Vysoké brány. „A i Vysoká brána letos má své výročí, a to pětisté narozeniny, tak to chceme taky představit,“ řekla Mikesková.

Program Vysoké brány začíná dnes ve 21 hodin průvodem historických skupin městem. Poté bude následovat vystoupení: O prsten mrtvého muže a celý večer bude zakončen ohňovou show. Na sváteční 8. květen je připraven opět historický průvod městem a projev starosty města Pavla Jenšovského. „Dne 8. května budou lidé mocí zhlédnout historický průvod a vystoupat poprvé v této sezóně na ochoz Vysoké brány,“ řekla Mikesková. Po celý den se před branou budou konat vystoupení nejen šermířů, ale i tanečních nebo divadelních skupin. Uskuteční se také tradiční jarmark, kde budou i tvořivé dílny pro děti. Zapojí se také Pražská brána, před kterou se uskuteční tři představení loutkového divadla Před Branou Rakovník.

„A navíc to je letos také sto dvacet let od založení rakovnického muzea, takže i to je hezké výročí. K tomu připravujeme na prázdniny výstavu, která bude zaměřena na unikáty a kuriozity z našich sbírek,“ upřesnila Mikesková.
Další rakovnické výročí se váže zase k roku 1678. V tomto roce bylo zřízeno ve městě židovské ghetto. V roce 1848 se zase narodil významný rakovnický podnikatel František Otta. V roce 1928 byl vydán román Váhy a Meč od rakovnického spisovatele Jaroslava Marii. V roce 1938 byla zase vydaná poštovní známka T. G. M. s krojovaným děťátkem v náručí. Tato známka pochází z rukou rakovnického rytce Bohumila Heinze. A poslední letošní výročí se váže k rakovnické galerii, která byla otevřena v roce 1948.