To zde probíhal další ročník soutěže Indiánskou stezkou, při které žáci ve dvoučlenných hlídkách prokazovali své znalosti a zručnosti. Cestou je čekala například střelba z luku, ručkování po laně, střelba z praku, prokázání dobré rovnováhy na kladině nebo třeba hod oštěpem na cíl, ale také řada otázek znalostních o přírodě nebo její ochraně. Závodilo se ale také s časem. K zajímavé akci připravené Českým svazem ochránců přírody Rakovník se vracíme v naší fotogalerii.