Po poslední dohodě s národním památkovým ústavem se zatím bude pokračovat v restaurátorském průzkumu I. patra a především současných kanceláří městyse a schodiště. Ve II. patře budou rozšířeny sondy do stěn a bez ohledu na výsledky průzkumu se zde vybourají podlahy a zpřístupní se skryté schodiště. Zároveň se finance (včetně 150 tisíc od ministerstva kultury) nasměřují do restaurací sgrafit, aby jejich asanace byla ukončena do konce září. Pokračovat bude i příprava vstupu na ochoz zámecké věže.