Lékař Ivo Maroušek odpovídá na několik otázek, které se týkají interupce.
Jak velkým zásahem do ženského organismu může interrupce být?
Interrupce je každopádně zásahem do celkové integrity ženského organismu a samozřejmě může mít své nežádoucí účinky, ať už to jsou komplikace takzvaně časné už během zákroku nebo těsně po něm. Pak mohou také nastat komplikace pozdní s dlouhodobými důsledky. Ty mohou vyústit třeba i v dlouhodobou neplodnost ženy. Dotyčná může například přijít kvůli poranění dělohy třeba i o dělohu. Podobných komplikací může být celá řada a musím říci, že některé mohou skončit i skutečně pro ženu nedobře a s dlouhodobými problémy.
Kdy se interrupci nelze vyhnout?
V případech, kdy je interrupce opravdu nevyhnutelná jako znásilnění, pohlavní zneužívání či při hrozících zdravotních obtížích. Jsou případy, kdy je matka zjevně neschopná ve zdraví přežít těhotenství nebo kdy se ukáže, že plod je těžce poškozen. Tak tam potom samozřejmě má interrupce velké opodstatnění.
V dnešní době už ženy ale mají možnost se patřičným způsobem chránit proti otěhotnění …
Ano. Spektrum antikoncepčních metod je v dnešní době široké. Ve své podstatě každá žena i žena s přidruženými chorobami ve valné většině najde svoji antikoncepční metodu, pokud tedy má zájem, se kterou může normálně sexuálně žít, aniž by hrozilo nebezpečí otěhotnění.
Jak vypadá situace z hlediska interrupcí na Rakovnicku?
Na Rakovnicku situace odpovídá asi celostátnímu průměru a pokud bychom to porovnali s dobou před deseti, patnácti lety, tak došlo k úbytku počtu interrupcí, a to právě díky rozvoji antikoncepčních metod, kdy ženy pochopily, že interupce není antikoncepce a že antikoncepce je mnohem bezpečnější, méně zdraví škodlivá a i v mnohých případech i levnější.
Máte jako lékař s ženami o jejich rozhodnutí k interrupci mluvit?
Pokud žena chodí ke mně do ambulance, tak je samozřejmostí, že tuto problematiku probereme. Stává se, že ženy nakonec pochopí, že interrupce není ideálním řešením a ve své podstatě jsou kolikrát rády, že nepřistoupily k tomuto řešení a vše nakonec dospělo ke zdárnému konci těhotenství. Uvědomí si , že třeba jen těhotenstvím uspíšily svoji životní situaci, kterou třeba plánovaly až za rok. Nakonec jsou rády, že mají zdravé dítě.
Jaké jsou na Rakovnicku důvody žen k tomu, aby si přály umělé přerušení těhotenství?
Základní důvod prostě je, že se jedná o nechtěné těhotenství. Jsou i další důvody, které se za tím skrývají… Zatím jsem ale bohudíky nezažil nějaký excesivní názor, proč si nenechat těhotenství. Je pravdou, že někdy to jsou smutné případy, o kterých jsme už hovořili: třeba pohlavní zneužívání nebo znásilnění. Tam potom má žena k přerušení těhotenství závažný důvod a nikdo jí to samozřejmě rozmlouvat nebude.
Zažil jste případ, kdy si žena nechala dítě vzít vzít a pak toho litovala?
Já jsem to z vlastní praxe nezažil, ale od kolegů vím, že se to stalo, a ta žena se s tím pak musela vyrovnat, neboť to bylo její rozhodnutí.