První z variant navrhovala prodat 35procentní podíl města za tržní cenu cca 30 milionů, druhá za cenu nákladů, které vložilo město včetně dotace, třetí varianta vycházela z podmínek, za které se v minulosti privatizovaly městské byty a čtvrtá varianta spočívala v tom, že by město za každý byt obdrželo zhruba 80 tisíc korun.

Právě pro tuto smířlivou variantu se přiklánělo největší množství zastupitelů, například i Milan Zimmermann. „Tato varianta nejméně bolí. Stal jsem se zastupitelem, abych něco vydržel a dokázal. Jestli mi chce někdo vyhrožovat, že budu trestně zodpovědný, ať to zkusí u soudu dokázat, že jsem se rozhodl tak, abych někoho poškodil,“ pronesl Milan Zimmermann (Společně pro Rakovník).

Na jeho poznámku zareagoval starosta města Luděk Štíbr (ODS), který zdůraznil, že odbor správy majetku města nikomu nevyhrožoval, ale jen upozornil na případná rizika, kdy nižší cena než tržní by byla v rozporu se zákonem o obcích.

Z prostoru před rakovnickým gymnáziem zmizely dřeviny.
Vykácení dřevin: Úprava místa před rakovnickým gymnáziem vyvolala vlnu emocí

Proto také odbor doporučil zveřejnit záměr na prodej podílu a prodat ho za obvyklou cenu. Pro tuto variantu hlasoval například radní Jiří Černý (ODS), který jako právník upozornil, že město by se mělo chovat jako řádný hospodář. „Navíc jsem byl před několika měsíci pranýřován, když jsem řekl, že komise k ničemu nepovede a jak to nakonec dopadlo vidíte sami,“ konstatoval Černý.

Ani jedna z variant nakonec nezískala potřebný počet hlasů. Zastupitelstvo města tedy pověřilo kancelář tajemníka úřadu přípravou žalobního návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k domům č. p. 2603, 2604 a 2605 s tím, že bude o budoucím postupu v této věci rozhodnuto nezávislým arbitrem.

Jak vznikly spoluvlastnické podíly IBD?

V roce 2000 byla zahájena výstavba bytových domů v lokalitě na Zátiší v ulici Otýlie Beníškové a Jirkovského. Byly zde vybudovány tři bytové domy s tím, že na výstavbu byla poskytnuta státní dotace, jejímž příjemcem bylo město. Výstavbu inicializovalo Investiční bytové družstvo Rakovníka a domy byly stavěny v etapách. Město pro výstavbu všech domů poskytlo pozemky, které zůstaly doposud v jeho vlastnictví. Podmínkou pro poskytnutí dotace byla garance města, že bude spoluvlastníkem domů a byty budou využívány výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek.

Mateřská škola v Jesenici prošla rozsáhlou rekonstrukcí.
Rozsáhlá rekonstrukce skončila: po jesenické školce je na řadě škola

Nyní uplynula dvacetiletá lhůta, kdy měly být byty dle podepsané smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů. Nakonec na zářijovém zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že bude sestavena pracovní skupina složené ze zastupitelů a zástupců odboru správy majetku, která bude jednat o podmínkách a podrobnostech úplatného převodu spoluvlastnického podílu s tím, že na jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci Investičního bytového družstva Rakovník.