Z rukou čestné předsedkyně SLS prof. Ing. Zoe Klusákové-Svobodové převzali medaili spisovatel JUDr. Emil Hruška z Plzně za své vynikající historické publikace, Konrad Henlein - Život a smrt a Sudetoněmecké kapitoly i za svou obsáhlou literární činnost, mj. za soubor působivých povídek My hoši ze Sudet.

Za mnohaletou spisovatelskou, publicistickou a pedagogickou činnost doma i v zahraničí obdržel pamětní medaili Ludvíka Svobody Mgr. Ivo Mička z Rakovníka.

Tématem jeho literární činnosti jsou volyňští Češi a ruští Češi, jejich působení na Rakovnicku i v Žitomíru v běhu moderních dějin. Své knihy vydal autor i s podporou města a Rabasovy galerie v Rakovníku.

Mezi oceněnými je i nakladatel, básník PhDr. Zdeněk Pospíšil, který se v roce 1992 zasloužil o vydání zakázaných pamětí armádního generála Ludvíka Svobody Cestami života II. v nakladatelství Prospektrum. Sám je literárně velmi činný a připravil k vydání několik vlastních básnických sbírek.

Na sousedním Slovensku je každoročně udělována Slovenským svazem protifašistických bojovníků Pamětní medaile Jána Nálepku – Repkin, hrdiny Sovětského svazu a Slovenského národního povstání.

Slouží ke cti obou významných společenských institucí, že nezatracují chrabré vlastenecké činy minulosti i pokrokové skutky současné doby.

Autor: Zdeněk Hrabica