Lidé mohou hlasovat pro následující projekty: Revitalizaci dětského hřiště Hájek, Pořízení florbalových mantinelů, Měření rychlosti v ulici Fr. Diepolta a Pořízení vnitřní lezecké stěny, a to do 15. května. Celkové předpokládané náklady přesahují milion a čtvrt.

„Je tedy jasné, že mohou být v rámci participativního rozpočtu zrealizovány maximálně tři projekty, ale v případě, že bude i ten další zajímavý a získá slušnou podporu, mohl by se řešit i mimo participativní rozpočet v rámci dalšího plánování a rozvoje města,“ potvrzuje jeden z garantů participativního rozpočtu Ivo Trešl, který bere první ročník jako pilotní.

„Některé předkladatele jsme do participativního trochu popostrčili, aby bylo o čem hlasovat. Bereme to jako ukázkový první rok, s tím, že bychom chtěli ukázat občanům, že to funguje a že když si něco vymyslí a vyprojektují, že to nemusí být úplně na profesionální úrovni,“ říká rakovnický zastupitel.

Podle něj nemusí být termín 15. května jako konečný. „V případě, že bude opravdu velký zájem ze strany hlasujících a křivka třeba před termínem ještě poroste, je možné ho prodloužit. V opačném případě budou výsledky předloženy radě města a následně na červnovém zastupitelstvu,“ dodal Ivo Trešl.

Občasné města mohou hlasovat jak na webových stránkách města (https://www.mesto-rakovnik.cz/aktualne/), tak i písemně na dotazníku, který je k vyzvednutí na podatelně MÚ nebo k vytištění taktéž na stránkách města. Garanty participativního rozpočtu jsou zastupitelé Jan Mudra a Ivo Trešl, který Rakovnickému deníku přiblížil jednotlivé projekty.

Nakonec se do participativního rozpočtu přihlásily čtyři projekty. Je to podle vás málo, nebo tak akorát?
První rok bereme jako takový pilotní, takže jsme rádi i za ty čtyři projekty, které byly přihlášeny. Některé předkladatele jsme do participativního trochu popostrčili, aby bylo o čem hlasovat. Bereme to jako ukázkový první rok, s tím, že bychom chtěli ukázat občanům, že to funguje a že když si něco vymyslí a vyprojektují, že to nemusí být úplně na profesionální úrovni. I když některé projekty jsou poměrně slušně udělané, ale není to nutné. Takže pokud si něco takového vymyslí a připraví, má to šanci „na život“, přičemž rada města ani zastupitelstvo jim do toho nemluví. Stačí jen splnit všechna pravidla, předložit projekt a získat si podporu od občanů.

Podmínky splnily všechny projekty, takže se z vašeho pohledu jedná o rozumné návrhy?
Bylo to dáno i v pravidlech, že by projekty neměly být v rozporu s územním plánem a rozvojem města, což nebyl ani jeden. Určitě se nejedná o špatné projekty. Jeden z nich – měření rychlosti v ulici Františka Diepolta se už nějakým způsobem řešil na radě města. Občané lokality tehdy dali požadavek na město, které se tím zabývalo, byly tam i názory od police atd. Rada tehdy vydala negativní stanovisko, ale lidé si to podali v rámci participativního rozpočtu, což není nic proti ničemu.

Jak byste okomentoval další projekty?
Lezecká stěna je dobrý projekt, chybí to tady. Je to modulární věc, která se může pořídit za půl milionu a třeba v dalších letech, když o ni bude velký zájem, dá se pokračovat ve stavbě. Co se týče revitalizace dětského hřiště Hájek, dříve zde byl skatepark a občané se bouřili proti nadměrnému hluku. Po jeho zrušení leželo hřiště ladem, byla to taková deponie. Kde se co vykopalo, se tam dalo, pak se to zase odváželo. Takže projekt na dětské hřiště a odpočinkovou zónu v této lokalitě je fajn. A projekt na florbalové mantinely bývá poměrně běžný. V Rakovníku florbalové mantinely nejsou, ve školách si musí půjčovat z Nového Strašecí, takže i to mi přijde jako dobrá věc.

Podle nákladů na projekty by šly zrealizovat maximálně tři. Má určitou šanci na realizaci i čtvrtý projekt v pořadí?
Když čtvrtý bude na hraně a bude zajímavý, mohl by se řešit i mimo participativní rozpočet v rámci dalšího plánování a rozvoje města. Takže když pro zastupitele bude zajímavý a získá slušnou občanskou podporu, dal by se řešit i mimo participativní rozpočet. Není to podmínkou, něco, co nebude tolik zajímavé, možná upadne i v zapomnění, ale je tu i možnost přihlásit tento projekt znovu. Pravidla to nezakazují.

Hlasovat se může do poloviny května. Je možné hlasování pro velký zájem třeba prodloužit?
Termín do 15. května je z důvodu, abychom to stihli zpracovat, předložit radě a ještě 6. června na zastupitelstvo jako informativní zprávu. Na začátku byl trošku problém s hlasovacím způsobem než se to nastavilo, takže se hlasování spustilo o týden později, než jsme plánovali. Ale myslím si, že hlavní boom bude v prvních dvou týdnech. Už během prvního dne hlasování bylo sto respondentů. Mluvčí radnice Jiří Cafourek nám po každém týdnu sdělí celkový počet, abychom měli přehled o tom, jaký je o to zájem, zda to třeba ještě neprodloužit, nebo to předložit na červnovém zastupitelstvu. Uvidíme, jaká bude křivka hlasování.