„Nevím, jestli by dokázal zastavit projíždějící kamion před přechodem, kdyby na něm viděl dítě nebo i dospělého," podotkl ředitel Základní školy 
v Lubné Radek Vyskočil.

Po zmiňované březnové dopravní nehodě došlo v obci k několika bezpečnostním opatřením. Bylo rozhodnuto o omezení rychlosti na čtyřicet kilometrů. To potvrdil i Ladislav Heller, vedoucí Dopravního inspektorátu v Rakovníku: „Sešli jsme se na schůzce se starostou obce Pavlem Soukupem. Po velmi vstřícném jednání jsme navrhli snížení rychlosti na čtyřicet kilometrů v hodině jen v úseku kolem školy. V návrhu bylo omezit rychlost v celé Lubné, ale to by nebylo možné. Obec je hodně dlouhá a některá místa vůbec nebezpečná nejsou." Jiné dopravní omezení v Lubné policisté navrhovat nebudou. Přechody jsou výrazně označené reflexními dopravními značkami. Před tím se tam žádná dopravní nehoda s chodcem nestala. Žádost na snížení rychlosti už je na odboru dopravy, ale značky omezující rychlost v dotčeném úseku ještě nejsou.

Bezpečnost v obci už několik let pravidelně sledují dopravní policisté. Pravidelně tu měří rychlost jízdy směrem od Rako III i od Příčiny. Dále tu kontrolují průjezd nákladních vozidel ve směru na Rako III. Přibude samozřejmě i kontrola dodržování omezené rychlosti.

V minulém týdnu žáci probrali na besedě zásady bezpečného chování na silnici 
s dopravními policisty v rámci akce Zebra se za tebe nerozhlédne. Nadstrážmistr Martin Miller žákům hlavně vysvětlil správné přecházení silnice. „Na přechod vstupujte vždy, až vozidlo zastaví. Nikdy ne dříve, protože někteří řidiči vás nemusí vidět," upozornil Miller. Zmínil i označení chodců reflexními prvky za snížené viditelnosti. Při besedě došlo i na správné zásady jízda na kole a používání ochranné přilby. Nezapomněl ani žákům ukázat pomůcky, které policisté používají, například přístroj na měření alkoholu v dechu nebo služební pistoli. Nejvíce děti zaujala pouta.

Po besedě ve škole žáky ještě čeká dopravní soutěž. „Domluvili jsme se s ředitelem školy Radkem Vyskočilem , že bychom, až bude lepší počasí, zorganizovali dopravní soutěž například na dopravním hřišti," potvrdil Ladislav Heller. Podle jeho zkušeností dětem chybí základní znalosti o bezpečném chování na silnicích. Ale žáci lubenské školy dopravní výchovu v osnovách mají. Na prvním stupni navštěvují jedenkrát za rok dopravní hřiště. Zapojují se do různých soutěží. Ve třetí nebo páté třídě si dělají řidičské průkazy na kolo. Plní dopravní testy. Učí se pomocí CD disků.
Poučení o správném přecházení se žákům okamžitě dostalo během týdne i po dopravní nehodě „Děti na prvním stupni znovu prošly celou křižovatku, ukázaly si, kudy mají chodit, jak mají přecházet. Stejně jako to dělají před letními prázdninami a na začátku školního roku," řekl ředitel školy Radek Vyskočil. Po nehodě menší děti doprovází na autobusovou zastávku zaměstnanec školy. „Nemyslím si, že by žáci nevěděli, jak přecházet silnici. Ale v tu chvíli u nich zvítězí hra nebo jiná akce, kterou právě dělají, a neuvědomí si, že jsou na silnici. Zařazením dopravní výchovy do učebních osnov takovouhle věc úplně nezmůžeme," zkonstatoval Vyskočil.
Nehoda šestiletého chlapce s osobním automobilem Renault na přechodu na autobusové zastávce poblíž křižovatky u základní školy se udála v březnu. Auto řídila dvacetiletá žena z Rakovnicka. Chlapec narazil do boku vozidla v zadní části.
Řidička přijížděla směrem od Rakovníka. Řidič přijíždějící z druhé strany od Příčiny před přechodem pro chodce zastavil. Hoch přecházel od hřbitova. Utrpěl těžké zranění. Nehoda se stále vyšetřuje. Byl přizván také soudní znalec.