V období vrcholného a pozdního středověku byly Senomaty městečkem. Z této doby také pochází nejcennější památky městyse - kostely sv. Vavřince a sv. Štěpána. Prvně jmenovaný kostel pochází z přelomu 13. a 14. století, i když od té doby byl několikrát přestavěn, přesto si z velké části zachoval svoji gotickou podobu. V jeho sousedství je možné spatřit také pozdně gotickou zvonici. Kostel sv. Štěpána má převážně barokní podobu.

Z období baroka také pochází několik soch a křížů. Ukázkou lidové architektury je roubenka z poloviny 19. století. Z konce 19. století pochází například školní budova či vlaková stanice.

Velkou část nynějšího náměstí Karla Buriana zaujímal statek čp. 55, který se od 19. století řadil k největším v Senomatech. V roce 1907 byl statek odprodán Karlu Burianovi, známému opernímu pěvci, který pocházel z nedalekého Rousínova. Po jeho smrti statek měnil svoje majitele a v období normalizace nakonec zanikl.