Zcela uzavřena je obec Bukov, která se nachází poblíž spojnic I/6 a I/27 a do obce se lze tedy dostat z obou směrů, ovšem obec je jinak neprůjezdná.

Další uzavřenou silnicí je č. III/20114 v obci Velká Buková, a to z důvodu výstavby kanalizace a ČOV v obci, a to až do 23. srpna tohoto roku. Objízdná trasa vede po „souběžné“ silnici č. III/20113.

Již delší je uzavřena silnice č. III/2279 v katastru Nesuchyně, rovněž z důvodu výstavby kanalizace a ČOV a práce potrvají do konce srpna. Objízdná trasa je po silnici č. III/2279 z obce Nesuchyně přes obec Milostín až Povlčína ke křižovatce se silnicí č. III/2278. Po silnici č. III/2278 se vydají řidiči do Svojetína ke křižovatce se silnicí č. II/227 a po této silnici budou pokračovat až ke křižovatce se silnicí I/6. Po této silnici až ke křižovatce se silnicí III/2279 a po této silnici zpět do obce Nesuchyně.

Zcela uzavřena je do konce roku také silnice č. III/2211 vedoucí z Hořesedel do Velké Černoci, neboť se pracuje na opravě mostu a přeložky silnice. Objízdná trasa vede z obce na křižovatku se silnicí č. I/6. Po silnici č. I/6 ke křižovatce se silnicí č. II/227. Odtud po silnici č. II/227 směrem do Svojetína, dále přes Velkou Černoc do Hořesedel.

Přes objížďku se dostanou řidiči směřující do Děkova z Karlovarské silnice. Pracuje se na mostě na silnici č. 2217, a to až do konce února příštího roku, a tak je třeba jet přes Hořovičky a Vrbice.

Od dubna do října je uzavřena také silnici třetí tříd č. 20212, která spojuje Zbečno s Újezdem nad Zbečnem. I zde se opravuje most. Řidiči si najedou poměrně dost kilometrů, musí jet přes Křivoklát, Roztoky a poté odbočit směrem na Račice a následně znovu odbočit na Újezd.

Uzavřeno je také několik ulic v Rakovníku. Až do konce května se jedná o ulice Jiráskovu, Žlutického a část ulice Heroldovy z důvodu rekonstrukce chodníků. Objízdná trasa vede ulicí Ottova, dále do ulice Malinovského a odtud po Plzeňské ulici.

Uzavřena až do konce tohoto roku je také ulice Palackého, vjezd na náměstí je tedy možný pouze ulici Trojanovou či Vysokou. Uzavřena do konce května je také panelové cesta v ulici Na Francouzích, kde pracují síťaři. Neprůjezdná do konce dubna je ulice Riegrova v Rakovníku.

Od 1. května bude zcela uzavřena ul. Malinovského a Komenského náměstí v Rakovníku a částečná uzavřena ulice Průběžná, z důvodu provádění oprav plynovodu, a to o konce června. V ulici Malinovského a Komenského nám. bude za úplné uzavírky vyznačená objízdná trasa přes ul. Bradského a Huřvinská.

Dále je navržena úplná uzavírka silnice č. III/2373a, což je nám. 1. máje a ulice Strašecká v obci Rynholec, a to pouze jeden den, 11. května kvůli akci. Objížďka vede po silnici č. III/2373 a místní komunikaci v ulici Lánská.

Pozor by si měli dát řidiči jedoucí z Kralovic do Jesenice. Neprůjezdná je totiž obec Vysoká Libyně, kde se opravuje průtah obcí do 19. července. Objízdná trasa je vedena přes obce okresu Rakovník.