To potvrdil její ředitel Jan Hůla: „Máme dvaasedmdesát dětí. Výhledově ale na tom budeme lépe. Jsem optimista. Počet našich žáků by měl stoupnout." Letos školu navštěvuje 13 prvňáků a v příštím roce by k zápisu mělo přijít minimálně dalších deset, dvanáct prvňáků. „Ovšem je tu zase ten problém, že když je zapíšu, tak to ještě neznamená, že musí zákonitě dorazit. Může se stát mnoho věcí, letos jsme třeba měli mít o čtyři děti více. Měly se přistěhovat, ale z různých rodinných důvodů k tomu nedošlo," konstatoval Jan Hůla.

Vesnické školy je třeba dle jeho názoru udržovat: „ Pokud jakákoli obec o školu přijde, ztratí kus svého já. Ty příklady tady jsou. Obec přestane žít. Děti ztrácejí k obci vztah, častěji se stěhují pryč, obce se vylidňují a jejich občané stárnou. I já se snažím zabránit tomu, aby děti neodcházely do jiných škol, ale to nejde."
To, kam dítě dnes chodí do školy, se hodně podřizuje také tomu, kde rodiče pracují a jaké mají hlídání. „O tom, že jsou vesnické školy důležité, hovoří i politici, ale nevidím z jejich strany nějakou velkou snahu tyto školy podporovat," zdůraznil Jan Hůla.

Slabecká škola je sice malá a nese si punc rodinné školy. Rodinný typ výuky oceňují především rodiče. Učitelé tak mohou mít k žákům individuální přístup. Jsou zde co do počtu dětí malé třídy a je k tomu i nastavený školní vzdělávací program s názvem : „Škola základ života." „Možná díky tomu, že se tady všichni známe, se u nás neobjevují nějaké patologické jevy jako jsou drogy a šikana," doplnil Jan Hůla. Některé předměty jsou v některých třídách pospojované, jako třeba češtiny, matematiky. „Je to proto, že scházejí peníze. Nastavení financování regionálního školství není úplně dobré. To všichni víme. Pokud se toto nezmění, tak školy budou zanikat daleko rychleji nežli už zanikají," zdůraznil dále Jan Hůla.

Díky tomu, že si zřizovatel slabecké školy, tedy obec, uvědomuje, jak je důležité mít školu v obci, tak se škola drží docela dobře. „Obec stojí škola jen na doplatcích na mzdy pedagogů asi 650 tisíc korun ročně. Což je pro obecní rozpočet docela velká rána. Přesto do nás investuje, protože si myslí, že je to investice účelná,"řekl na adresu zřizovatele Jan Hůla. Pedagogický sbor slabecké školy je dle Jana Hůly kvalifikovaný. „Není stoprocentně aprobovaný, ale kvalifikovaný je. Učitelé si dodělávají vysoké školy pedagogického zaměření," řekl Jan Hůla. I zde mají děti s vývojovými poruchami učení. „Každý rok přibývají. Jejich počet je na takové úrovni, že je to tak tak zvládnutelné. V malém kolektivu se ale rychle poruchy objeví. Nestává se, že bychom něco zanedbali. Pracujeme s nimi formou náprav a individuálních vyučovacích plánů," popsal Jan Hůla.Ve škole měli tři měsíce za nulové náklady asistentku, která si potřebovala vyzkoušet práci s těmito žáky. „Získali jsme ji přes evropské peníze. Pokud bychom asistenty pro tyto děti měli sami a přišli na zřizovatele, že potřebujeme dalších sto nebo dvě stě tisíc, tak to by určitě neprošlo," konstatoval Jan Hůla. Nápravě poruch učení se ve škole aktuálně věnuje sedm učitelů.

Díky evropské dotaci získala škola peníze na nákup výpočetní techniky a modernizaci. „Byl to tříletý projekt, který právě dobíhá. Škole přinesl tři čtvrtě miliónu korun a my máme mimo jiné novou počítačovou učebnu, dvě interaktivní tabule, notebooky a datové projektory pro učitele. To bychom si nikdy nemohli dovolit, kdybychom tuto dotaci neměli," uvedl Jan Hůla.

Pedagogové tak mohou vytvářet třeba digitální účební materiály, které využívají každoročně k výuce.
„ Abychom mohli vyrážet s žáky každoročně na soutěže, na to nemáme mezi dětmi takový výběr, ale třeba v loňském roce kluci vyhráli snad všechny fotbalové turnaje, které mohli. Sešel se fotbalový úspěšný ročník," upozornil Jan Hůla. Škola pořádá také řadu akcí ve spolupráci s obcí: rozsvícení vánočního stromku, posezení s důchodci, výstavu výtvarných prací dětí…

Ve škole také funguje několik kroužků: chemický seminář, angličtina hrou, hra na klavír, turistický kroužek, stolní tenis a kroužek Šikovné ručičky, který vede jedna z maminek Ivana Schejbalová. „Úroveň výuky je u nás, myslím, kvalitní. Děti se bez problémů dostávají na střední školy. A máme radost ze zpětné vazby. To když se k nám třeba vracejí pro radu. Obzvláště před maturitou. Myslím, že i to vypovídá o tom, že jsou a byly u nás děti spokojené," dodal Jan Hůla.