To je citlivá a mnohokrát probíraná otázka. V sobotu ti, kteří jsou proti kácení, uspořádali ekologický happening, aby lípy na náměstí zachránili. Proti kácení už vzniklo několik petic, na které ale vedení města nereflektovalo. Poslední dokonce s příslibem příspěvku na ošetření stromů ve výši patnácti tisíc korun.

Jedna strana

Lípy se měly kácet v rámci projektu Revitalizace historických jader, jehož výše neměla přesáhnout třicet pět milionů korun. Město ale nechalo vypracovat studii za sedmdesát pět milionů.

S tak finančně rozsáhlou studií se už pak nemohlo zúčastnit původního projektu revitalizace. Vedení města chce tedy udělat dílčí kroky a lípy vykácet, protože podle posudku soudního znalce z oboru stromy ohrožují zdraví lidí.

Miloslav Kinkal, člen zastupitelstva, k situaci řekl: „ My máme za to, že stačí lípy nějak vhodně ošetřovat. Když je tady zasázeli naši pradědové před sto lety, mohou tady dalších sto let ještě stát. Samozřejmě s výměnou stromů v havarijním stavu souhlasíme, nejsme militantní, abychom hájili každé křoví.“ Lípy jsou podle slov Kinkala to jediné hezké, co na jinak architektonicky nepovedeném náměstí zbývá. Vedení města lípy přesunulo do projektu regenerace zeleně celého města. V něm se počítá s pokácením zhruba čtyř set stromů po celém městě. To se shromážděným demonstrantům také nelíbí, i když by stromy měly být nahrazeny novými.

O zdravotním stavu stromů existují tři znalecké posudky. První doporučuje kácení a dělal ho člověk z firmy, která vyhrála výběrové řízení. Druhý z České inspekce životního prostředí kácení zastavuje. Třetí zakazuje vykácet sedm lip, ostatní pouze doporučuje, ale nenařizuje. Podle dendrologa jsou nevhodně udržované, ale zachránit se dají.

Miroslav Vachek, svolavatel demonstrace, dodal: „Odpor se táhne všemi politickými stranami, kromě ODS. Možná bylo cílem jen utratit peníze za projekt, ale ten projekt žije a je otázka, co s tím vedení města dále udělá.“

Druhá strana

Historie projektu začíná někdy před dvěma lety. Tehdy byl vyhlášen dotační titul naprojekt revitalizace historických jader náměstí se spoluúčastí města osm procent. Renomovaný architekt vypracoval projekt revitalizace náměstí i s přilehlými ulicemi za sedmdesát šest milionů korun. V říjnu 2008 se usneslo zastupitelstvo na jeho schválení za malé účasti veřejnosti.

Po nových krajských volbách se schválil nový dotační projekt jen ve výši třicet milionů pro celý kraj, s účastí dvacet procent. To město financovat nemohlo.

Na podnět žaloby z důvodu kácení lip ČZIP prošetřila situaci a přistoupila ke kompromisu a nařídila ponechat celkem sedm lip do zhoršení jejich zdravotního stavu.

Ostatní lípy vedení ale vykácet rovněž nechtělo. Další znalecký posudedek znamenal kácení pro devatenáct lip. Pokud by došlo k ohrožení zdraví občanů, například ulomením větve z některé z těchto lip, odpovědnost za to by nesl starosta města Pavel Vaic.

Ten se k problému vyjádřil: „Původním cílem bylo revitalizovat náměstí, nikoliv kácet stromy. Toto je politická manipulace organizace TOP 09, kterou vede pan Kestner. Jemu se hodilo zmanipulovat lidi a říkat, že město chce kácet stromy.“

Město má navíc vypracovanou studii od renomované firmy o kompletní zeleni ve městě. Tady se také potvrzuje zhoršený stav lip. „Nechceme kácet, budeme maximálně šetrní. Pokud ale bude něco v havarijním stavu, přikročíme k razantnímu řešení,“ vysvětlil dále starosta.

Vedení města chce i nadále pokračovat v původním projektu, protože je hodně rozpracovaný. S jeho realizací se počítá až za několik let.

Náměstí by mělo sloužit ke shromažďování lidí, ne jako park. Projekt počítá s výsadbou sedmdesáti šesti vzrostlých lip, kašnou i lavičkami a nasvícením celého prostoru.