„Dalo se očekávat, že intervence u prezidenta České republiky nezvrátí rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vlády," řekl Rakovnickému deníku Miroslav Koloc a pokračoval: „Nicméně na téměř třech stranách dopisu z prezidentské kanceláře jsou velmi podrobně vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí i další kroky v této věci."

Tím nejhlavnějším důvodem, proč se vedení armády rozhodlo vojenský útvar v Rakovníku zrušit, je neustále se zeštíhlující rozpočet Ministerstva obrany České republiky. To Rakovničanům už při slavnostním nástupu na Husově náměstí v Rakovníku sdělil Velitel pozemních sil Armády České republiky Ján Gurník.Právě kvůli rozpočtu je armáda nucena zeštíhlovat své stavy. Zatímco v roce 2004 mohla Armáda České republiky počítat s rozpočtem ve výši dvou procent ze státního rozpočtu, postupně se její rozpočet tenčil až na současných zhruba jen malinko přes jedno procento.

„Po deseti letech, kdy jsme začali s výstavbou armády, znovu nyní ukrajujeme a snižujeme dál a dál. Za těchto finančních podmínek nelze početní stavy, které byly v roce 2004, zvládnout," podotkl Ján Gurník.

Rakovničtí vojáci však bez zaměstnání nezůstanou. Mnoho z nich našlo uplatnění u jiných posádek armády. Z odpovědi, kterou zaslal brigádní generál Zdeněk Jakůbek, je patrné, že přednost dostaly dva silnější prapory, a to v Bechyni a v Olomouci, vojáci z Rakovníka pak hledali uplatnění také v Žatci. „Tímto rozhodnutím dojde k úsporám i na provozních výdajích, přičemž provozní náklady posádky Rakovník se pohybovaly ročně kolem deseti milionů korun," citoval z dopisu Miroslav Koloc.

V odpovědi také Zdeněk Jakůbek zmínil, že z celkových 388 vojáků z posádky Rakovník si téměř všichni našli, nebo jim bylo nabídnuto nové adekvátní služební místo přímo v regionu, cca pětačtyřicet vojáků se rozhodlo z armády odejít a propuštěno bude jedenáct občanských zaměstnanců posádky. Zdůvodnění tak uvádí, že celkové dopady zrušení posádky na úroveň nezaměstnanosti v regionu nebudou nijak významné.

„Chci poděkovat těm zastupitelům napříč politickým spektrem zastupitelstva Rakovníka, kteří tuto intervenci u prezidenta republiky podpořili a vyjádřili tak i zájem získat o celé záležitosti co nejvíce informací. Zároveň dopis pana brigádního generála Zdeňka Jakůbka potvrdil, že vedení města udělalo v této záležitosti všechny kroky, které mohlo," podotkl ještě Miroslav Koloc. Rakovničtí vojáci se s občany města rozloučili při slavnostním nástupu 11. listopadu na Husově náměstí. Tam, kde se před dvaaosmdesáti lety začala psát společná historie města Rakovníka a rakovnických vojáků. 11. listopad tak už pro Rakovnické nebude jen oslavou Dne válečných veteránů, kdy si svět připomíná ukončení první světové války, ale také dnem, kdy se s Rakovníkem rozloučila místní posádky, a to zřejmě napořád.