Mluvčí středočeských hasičů Lenka Kostková potvrdila: „Když se spojí silný vítr a sucho zejména v přírodním prostředí jako jsou lesy, luka, pole a parky, může se oheň snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody."

V přírodě se tedy pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). „Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a je tu požár," zdůraznila Lenka Kostková.

Pozor: V lesích je celoročně zakázáno kouřit.

Křivoklátsko je lesnatou oblastí, a tak je zde nebezpečí požárů nejčastější. Starosta Sboru dobrovolných hasičů Roztoky Vladimír Melč potvrdil: „Jsme jako vždy připraveni do pěti minut vyjet k požáru." Zvláštní pohotovost ale hasiči kvůli suchu a vysokým teplotám nedrží.

Připomeňme si, že například v létě roku 2010 celkem šest hasičských jednotek likvidovalo rozsáhlý požár jehličnatého lesa nedaleko Lán . „Jako posilové jednotky byly na místo události vyslány sbory dobrovolných hasičů z Lán, Nového Strašecí, Rudy, Rynholce a Smečna.
Celkem tehdy na místě zasahovalo osm cisteren," uvedla Kostková. Oheň hasiči dostali pod kontrolu po dvou hodinách.

Dále dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. A zcela určitě se vyhněte nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se totiž více odpařují a roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. „Plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu," zdůraznila Lenka Kostková.

Pozor také na nebezpečí samovznícení uskladněného obilí, sena či slámy. K požáru může dojít tehdy, pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání.

Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.