Proti sloučení rakovnické průmyslovky a Integrované střední školy se vznesla ze strany druhé jmenované školy vlna nevole. Vznikla dokonce i petice, kterou podepsalo více než 2 tisíce lidí a rušno bylo také na nedávné dubnové debatě s krajským radním pro oblast vzdělávání a sportu Milanem Váchou. Zástupci školy měly obavy z nejistoty spojené se změnami, které sloučení přinese. Vadila jim nedostatečná informovanost a komunikace ze strany kraje.

„Už je to mnoho let, co vyběhne nějaká informace, že se máme slučovat, ale byla to kachna, která neměla žádné opodstatnění. První záblesk o dalším slučování byl před Vánoci, dále v lednu, ale pořád jsme nic nevěděli. Až v březnu volali našemu panu řediteli Menclovi z kraje a 13. března poprvé došlo k jednání. Tam již bylo patrné, že sloučení se připravuje delší dobu, průmyslovka o tom informována byla, ale my nikoliv,“ pronesla již dříve zástupkyně ředitele Marie Cafourková. Další z výtek směřovala k řediteli SPŠ Rakovník Janu Jirátkovi pro jeho 17 let starý skandál, kdy kvůli údajnému líbání se studentkou tehdy rezignoval na funkci ředitele gymnázia a nyní by měl vést právě sloučenou školu.

Radní ovšem prosby ISŠ a části veřejnosti nevyslyšeli a návrh na sloučení byl nakonec přijat. Cílem slučování je zejména profesionalizace managementu a odborných pozic, provozní zefektivnění, významné snížení administrativní a nepedagogické zátěže a také úspory z rozsahu nakupovaných dodávek a služeb.

Veřejná debata k plánovanému sloučení Integrované střední školy a Střední průmyslové školy Rakovník. | Video: Deník/Josef Rod

„Jde pouze o sloučení ředitelství, nikoliv rušení škol. Ze dvou organizací vznikne vždy jeden právní subjekt. Žáci zůstávají v dosavadních školních budovách, nemění se obory a zůstávají i učitelé i nepedagogičtí pracovníci. Většina manažerských, administrativních a hospodářských činností bude vykonávána ředitelstvím nástupnické organizace, na odloučeném pracovišti bude činnost soustředěna především na zajištění kvalitního vzdělávání,“ vysvětlil princip slučování škol radní Milan Vácha s tím, že ředitelem sloučené školy zůstává ředitel nástupnické organizace. V případě již zmíněných rakovnických škol tedy ředitel SPŠ Rakovník.

Návrh záměru na slučování škol vychází ze Strategie rozvoje sítě škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem a jejich vzdělávací nabídky do roku 2030+, kterou schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje v červnu 2022. „ Spojená ředitelství jsou nutnou podmínkou pro řízení nabídky oborů tak, aby se co možná nejvíce potkávaly s poptávkou uchazečů,“ zdůraznil Vácha.

Zastupitelé odsouhlasili, že k 1. září 2024 se k SPŠ E. Kolbena Rakovník připojí ISŠ Rakovník, k SPŠ strojírenské a JŠ Kolín se připojí Střední škola obchodní Kolín a k ZŠ, MŠ a Praktické škole Kolín se připojí ZŠ Pečky. O rok později, tedy od 1. září 2025, se k SZeŠ Čáslav připojí SOU Čáslav a k Masarykově obchodní akademii Rakovník se připojí SZeŠ Rakovník.