Podle nich přesahuje garáž Věry Vítkové o sedm centimetrů na pozemek města val, jenž město k ničemu nevyužívá. Navíc městský úřad požaduje po Věře Vítkové žádost, že sousední vlastník pozemku, kam podle úředníků stěna garáže zasahuje, se stavbou souhlasí.

„Problém není v opravě samotné, ale v tom, že paní Vítková provedla práce na cizím pozemku bez souhlasu jeho vlastníka," komentovala Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Jenže. S tímto tvrzením rozhodně Věra Vítková nesouhlasí. „Je to nesmysl. Vše mám ověřené z katastrálního úřadu a garáž stojí na stejném místě, jako kdysi. Ale podle úředníků se mi garáž posunula," tvrdí rakovnická občanka od samotného začátku.

Ta od začátku bojuje s rakovnickými úředníky, aby jí sdělili, jaký stavební zákon porušila. Nedočkala se. Za pravdu jí dal také Krajský úřad Středočeského kraje, když rakovnickému úřadu vytkl nesprávný počet účastníků řízení a také nedostatečné odůvodnění. Ani to však rakovnickým úředníkům nestačilo. A v červenci opět zamítli Věře Vítkové garáž užívat. Při ústním projednání, které se konalo 15. července, úřednice Jana Pondělíčková opět užívání zakázala.

Opravená garáž Věry VítkovéDůvod? Ten se přítomná Věra Vítková a také její syn Zbyněk nedozvěděli. „Můžete mi říci, jaký stavební zákon jsme porušili, proč nemůžeme užívat garáž? Chtěl bych to od vás slyšet," dožadoval se syn Věry Vítkové.

„Vše budete mít řádně odůvodněné ve zprávě," reagovala Jana Pondělíčková bez konkrétní odpovědi. Jako důvod zamítnutí pak uvedla, že Věra Vítková nedoložila souhlas, že směla pracovat na cizím pozemku, tedy na pozemku města Rakovníka, na který přesahuje o sedm centimetrů.

Věra Vítková ale i nadále tvrdí, že účastníkem řízení je ona a pouze a jen stavební úřad. I proto opět poslala na postup rakovnického úřadu stížnost k rukám krajského úřadu. A i tentokráte označili krajští úředníci stížnost za opodstatněnou.

Úředníci chtěli, aby železo zůstalo vidět. Podle krajských úředníků je žádost, kterou úředníci po Věře Vítkové požadují, zcela zbytečná. „Tento požadavek krajský úřad shledal nadbytečným, neboť město Rakovník bylo účastníkem stavebního řízení, ve kterém mohlo uplatnit své námitky. Navíc účelem udělení kolaudačního souhlasu je to, aby stavební úřad zkoumal provedení stavby podle vydaného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu," napsali krajští úřednicí v odpovědi na stížnost Věry Vítkové. Zároveň zaslali do Rakovníka opatření k nápravě. Rakovničtí úředníci však trvali na svém žádosti o souhlas vlastníka sousedícího pozemku, tedy města.

Syn Věry Vítkové Zbyněk nakonec, i přesto, že se jedná podle krajského úřadu o nadbytečnost, žádost k rukám radních města zaslal. Ti by o ní měli rozhodnout do konce tohoto týdne.

„Od doby, kdy jsem upozornila na černou stavbu v podobě rozvodné elektrické skříně s elektroměry na zdi mé garáže, jsou mi házeny klacky pod nohy ze strany rakovnických úředníků. Je to šikana a msta. Jsem za to, že jsem na něco upozornila, šikanována, na tom si trvám. Už skoro rok nemohu kvůli rakovnickým úředníkům užívat garáž," řekla Věra Vítková.

František Staněk, vedoucí Odboru výstavby a investic Městského úřadu Rakovník, pak v médiích řekl, že pokud Věra Vítková podá žádost a radní ji projednají a schválí, může být celá záležitost u konce už do poloviny září.

Fotografie: Úředníci chtěli, aby železo na stavbě bylo vidět a tak nekorodovalo (foto dole). Věra Vítková nechala zeď oblepit polystyrenem do šíře vyčnívajícího železa (nahoře). To úředníkům vadí.