Pomalu umírající, zaživa porcované zvíře složené profesionálním zástřelem pytláka.
To byl smutný pohled, který v těchto dnech čekal na hospodáře Mysliveckého sdružení Velíz Kublov Jiřího Hoška.

Vypadá to, že jsme přišli během dobře rozjeté říje o hlavního jelena. Byl to moc pěkný šestnácterák. Říje, která se letos vyvíjela moc pěkně, je tak touto událostí pravděpodobně nenávratně narušena,“ uvedl Jiří Hošek. K události došlo v revíru katastru obce Roztoky–Karlov.
Jelenu evropskému uřízla bestie, která si říká člověk hlavu s parožím, zadní i přední běhy, plece a kus hřbetu.
Škody, které jsou v tomto případě druhořadé, byly spočteny na 60 tisíc korun.
Případ je šetřen jako spáchání trestného činu pytláctví,“ zdůraznila za rakovnickou a křivoklátskou policii Alena Žichovská.


Je hrozné, co dnes všechno si pytláci dovolí. Střelba z vozu do lesa na zvěř z pistole či kuše je v některých místech republiky prakticky na denním pořádku. Myslivci jsou v těchto případech bezradní a stále marně poukazují na důsledky neuváženého rozhodnutí, kdy bylo umožněno držení střelných zbraní velmi široké neproškolené a dnes už ani neevidované skupině osob, která jich využívá k trestné činnosti. „Je zcela zřejmé, že zatímco pytláctví bývalo v minulosti spíše sociálním jevem, v současné době se stalo komerční záležitostí. Pytláci jsou dobře organizovaní a jsou bohužel vybaveni moderními zbraněmi s nočním viděním,“ doplnil Jiří Hošek.


A tak zvěřiny na jídelníčcích v restauracích přibívá neboť se nedaří kontrolním orgánům prokazovat, že pochází z nedovoleného lovu. Do restaurací se díky dodávkám zvěřiny načerno dostávají i kusy, které díky tomu, že neprocházejí veterinární kontrolou, mohou ohrozit lidské zdraví.
Zabránit by se těmto praktikám dalo i tím, že by provozovatelé restaurací směli nakupovat zvěřinu jen dělenou a pouze od těch osob, které by měly licenci na bourání masa…
Dodejme, že díky novele trestního zákona, která platí od 1. října minulého roku je možné pytláctví trestat odnětím svobody až na dva roky.
Doufali jsme, že novela přinese vylepšení situace, ale je z tohoto případu zřejmé, tak se pytláctví jen tak nezbavíme,“ uzařel Jiří Hošek.