Koaliční plán investic obsahuje zhruba 41 projektů. „Je to živý dokument, který se bude dále doplňovat,“ říká starosta města Jakub Kleindienst.


Rada města předložila zastupitelstvu na jeho včerejším zasedání koaliční plán investic, který zahrnuje zhruba 41 projektů o celkové finanční náročnosti okolo 300 milionů korun. „Je to první část souhrnně zpracovaného dokumentu, který poukazuje na to, co je ve Strašecí potřeba udělat,“ nechal se slyšet novostrašecký starosta Jakub Kleindienst. Podle jeho slov se paralelně s ním, připravuje i strategický plán rozvoje města, což je dokument, do kterého by měly být zahrnuty i projekty právě z první části investičního plánu. „Strategický plán je velkým plusem při předkládání žádostí o dotace z Evropské unie,“ vysvětloval Kleindienst. Mezi prvotními projekty jsou například opravy ulic, dokončení vybudování sběrného parkoviště u novostrašecké sokolovny, osvětlení fotbalového hřiště a podobně.

Aktualita

„Měli bychom dostat zhruba 200 tisíc od Středočeského kraje na vybudování nového volejbalového kurtu,“ nechal se slyšet místostarosta Jaroslav Hlína. Ve Strašecí se hraje krajská soutěž a volejbalové hřiště v areálu školy nesplňuje technické parametry. Nový kurt by měl být vybudovaný u sportovní haly BIOS. „Tím by došlo k centralizaci kurtů do jednoho místa. Už jsou tam dvě hřiště na plážový volejbal. Také je tam lepší zázemí v podobě šaten a zařízení,“ konstatoval Hlína. Předběžná kalkulace realizace tohoto projektu vychází na částku okolo půl milionu korun.

Výměna oken

Další investicí je například výměna oken v budově základní školy. „Na to bychom ze státního rozpočtu měli dostat půl milionu korun. Na výměnu oken v celém areálu školy, takže i na gymnáziu, by bylo potřeba přibližně 1,8 milionu,“ přiblížil finanční náročnost kompletní výměny Hlína.