Projede? Neprojede? To je otázka, kterou si pokládají mimo jiné i obyvatelé Kralovic. Kolem nedaleké národní kulturní památky Mariánské Týnice projel vlak naposledy zhruba před 23 lety. Od té doby je železniční trať Kralovice – Mladotice ve výluce. O její obnově se mluví už několik let.

Starostové obcí na trati, která je nyní značně zarostlá a místy již nenechavci odcizili části kolejí, požadují její obnovu. Vznikl kvůli tomu spolek Místní dráha Rakovník – Mladotice, jenž se snaží trať zachránit. Jeho předseda Václav Kopta je o obnově železnice plně přesvědčený. Podle něho se jedná o velmi důležitou dopravní spojku mezi Plzeňským a Středočeským krajem.

„Je to důležitá spojnice mezi Plzní, Rakovníkem a Kladnem. Zprovoznění této – z mého pohledu – důležité tepny, brání pouhých dvanáct kilometrů zanedbané trati,“ řekl Kopta s tím, že pokud lidé chtějí vyrazit vlakem z Kralovic do Plzně, musí nejprve do Rakovníka a poté teprve vyrazit na Plzeň.

Covid jednání přerušil

Zmíněný železniční úsek je ve správě Správy železnic. Ta zhruba před dvěma lety poslala na ministerstvo dopravy žádost na oficiální zrušení trati a to poté, co se pokoušela trať několikrát prodat. Marně. Mluvčí Správy železnic Nela Friebová pak Deníku sdělila, že správce oficiální žádosti o obnovu trati neeviduje.

„Správa železnic zaznamenala pouze z mediálních zdrojů informace o přání zájmové skupiny obnovit provoz v dotčeném úseku včetně výstavby nové zastávky u Mariánské Týnice. Ze strany objednatele dopravy však takový požadavek neregistrujeme. Dopravní obslužnost Plzeňského kraje je v dotčeném místě podle plánu zajištěna autobusy,“ napsala Nela Friebová.

Na ministerstvu dopravy skutečně žádost o oficiální zrušení trati leží, nicméně verdikt nad osudem trati vynesen ještě nebyl. Ministerstvo zahájilo správní řízení, kdy následně obdrželo nesouhlasná stanoviska se zrušením trati zejména pak od okolních obcí a také zájmových spolků.

„Po prostudování obdržených písemností předpokládalo Ministerstvo dopravy před finálním rozhodnutím svolání 'závěrečného' jednání se subjekty, které se zrušením dráhy nesouhlasí, s cílem posunout se dále v řešení věci a – pokud možno – zdárně ji uzavřít. Bohužel vlivem nečekaně nastalé pandemické situace v této věci nedošlo k posunu v dané věci, neboť nebylo ani vhodné či dokonce možné konat jednání s účastníky řízení,“ dodal František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Trať v datech
1899 – zprovoznění trati č. 162 Rakovník – Mladotice 9. července
1997 – doprava v úseku Mladotice – Čistá se zastavila a vlaky nahradily autobusy
2001 – úsek mezi Čistou a Kralovicemi prodělal rekonstrukci a doprava mezi Rakovníkem a Kralovicemi byla obnovena
2012 – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zastavila zrušení železnice Mladotice – Kralovice a začala hledat zájemce, který ji koupí, opraví a zprovozní
2013 – návrh nového jízdního řádu přišel s tím, že vlaky přestanou jezdit také v úseku mezi Kralovicemi a Čistou – pomohly petice obyvatel obcí, jejich představitelé i Krajský úřad
2014 – SŽDC nabízí mladotickou trať za 24 milionů korun
2015 – obce sepsaly memorandum a sbírají podpisy na petici za obnovu trati, při návštěvě Kralovic jejich snahu veřejně podpořil i prezident Zeman
2018 – Správa železnic (dříve SŽDC) odeslala ministerstvu dopravu žádost na oficiální zrušení
2020 – Na jaře roku 2020 mělo ministerstvo dopravy svolat jednání se subjekty, které požadují obnovení trati. Kvůli pandemii se nekonalo