Po třech měsících bylo na čtvrtek 16. dubna svoláno další zasedání zastupitelstva města. Tentokrát se ukázalo, že co se na začátku zdá být jednoduchá věc, se ve finále stane fiaskem. Zastupitelstvo totiž bylo-nebylo.


Na šestou hodinu se ve Slavnostním sále Městského úřadu Nové Strašecí sešlo šestnáct zastupitelů. Jako první na řadu přišlo podle zákona schvalování programu zastupitelstva. Zastupitelé byli v řádném termínu, to znamená sedm dní před konáním, seznámeni s programem schváleným radou města. Oproti původnímu programu se na jejich stole objevil program rozšířený o dva body. Tato změna však vyvolala jedinou diskuzi, která byla velmi zásadní pro další průběh. Jedním z nových bodů bylo „Přijetí půjčky na projekty“ od Krajského úřadu Středočeského kraje celkem ve výši pěti milionů korun. Vzhledem k tomu, že zastupitelé dostali materiály o půjčce v pozdější době a někteří se tuto informaci dozvěděli přímo na zastupitelstvu, rozjela se v sále debata, zda tento bod na zastupitelstvu vůbec projednávat. Mezi zastupiteli začali létat věty typu: „Nemůžeme schvalovat něco, o čem nic nevíme.“ „Jsem velmi zaneprázdněn, a proto si myslím, že bych si měl takovou věc prostudovat více.“ Debatu zakončil starosta města Pavel Vaic slovy: „Děláme to přece pro občany, tak bychom se podle toho měli chovat.“


A tak přišlo na řadu hlasování. Nejprve se jednalo o protinávrhu stáhnout z jednání bod, týkající se půjčky. Přes podporu šesti zastupitelů tento protinávrh neprošel. Dále se jednalo o rozšíření programu zastupitelstva, což také nebylo schváleno. V tomto okamžiku mohl starosta města Pavel Vaic učinit dohadovací řízení nebo jednání zastupitelstva ukončit. Někteří zastupitelé ho vyzývali, aby dohadovací řízení připustil, ovšem starosta se rozhodl zasedání okamžitě ukončit.


A tak po půl hodině ze sálu odešel nejen zklamaný starosta, ale především občané města. „Je to fraška,“ pojmenovali přítomní občané zasedání zastupitelstva. Někteří z nich byli totiž velice zklamáni, že se neprojednávalo to, kvůli čemu na zasedání přišli.