Výběrové řízení se uskutečnilo na konci roku. Přihlásilo se do něj celkem devět uchazečů.

Uchazeči odpovídali na dotazy ohledně ekonomických znalostí, odborných a praktických předpokladů pro danou funkci. Důležitá byla i osobní motivace a komunikační schopností.

„Hovořili jsme s osmi uchazeči. jeden z nich se omluvil. Do užšího kola postoupili dva z nich: Miroslav Čermák a Jiří Hubka z Rudy," informovala místostarostka Libuše Vosátková. Dále radní uložili oběma uchazečům ještě písemně vyhotovit koncepci a představy o fungování technických služeb a jejich vztahu s městem. Oba toto předložili.

Před konečným pohovorem se Jiří Hubka omluvil. Z výběrového řízení odstoupil z osobních a rodinných důvodů. Tím zbyl ve funkci Miroslav Čermák, kterého rada ve funkci potvrdila.

Za radu je jako nevýkonný jednatel byl jmenován Jan Bureš, který tedy ve funkci rovněž zůstává.
Miroslav Čermák není ve funkci jednatele nováčkem.

Funkci vykonával už předtím společně s Janem Burešem. Oba jednatelé byli do funkce jmenováni bez výběrového řízení a proto pouze dočasně v březnu minulého roku. Od ledna tohoto roku působí oba dva jednatelé technických služeb ve funkci trvale.