Přesný počet žáků prvních ročníků budou ředitelé škol znát ale až podle počtu odevzdaných zápisových lístků. Ty se odevzdávají do deseti pracovních dní po zveřejnění výsledků. Ještě za týden se uskuteční druhé kolo přijímacích zkoušek. Žáci je mohou skládat na školách, kam se hlásili na druhém místě. Výsledek přijímacích zkoušek je jen jedno z kritérií, které o přijetí na školu rozhoduje.
Na počet přihlášených žáků ke zkoušce si rozhodně nemohli stěžovat na Gymnázium Zikmunda Wintra v Rakovníku. „Přijímačky u nás absolvovalo ještě více dětí nežli v loňském roce, a to jak ke čtyřletému tak i k osmiletému studiu. Takže zájemců o studium máme nadbytek a jsou to velmi dobří studenti. Jsme na to pyšní.“

Zdeňka Voráčková ale zároveň přiznala, že podobný typ zkoušení znalostí, osobně příliš nepreferuje. „Je to pro děti velký stres. A také nás trápí to velké kvantum administrativy, které je s tím vším spojeno,“ dodala ředitelka. Za velký přínos naopak považuje fakt, že jednotné přijímací zkoušky ukáží kvalitu jednotlivých škol. Jan Jirátko, ředitel Střední Průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku na adresu jednotných přijímacích zkoušek otevřeně říká: „Za nesmysl považuji jejich dva termíny. Je to kuriozita a já doufám, že se při nějaké další změně zákona odstraní. Žáci jsou tím podle mého názoru naopak více zatěžováni.“ Letos na všechny obory škola evidovala v prvním kole celkem 142 přihlášek z toho je jich 76 na prvním místě a má přihlášky také do druhého kola. „Víme tedy jistě, že jako každý rok otevřeme všech šest oborů a opět navýšíme počet žáků. Zhruba o osm až deset. Největší zájem je o obor informatika,“ konkretizoval Jan Jirátko. Princip jednotných přijímacích zkoušek podle Jirátka špatný není. „Ještě lepší by ale bylo, kdyby se konaly v deváté třídě na základních školách a my dostali už jen jejich výsledky. Žáci by je dělali ve svém vlastním prostředí a bylo by pak jednodušší srovnání,“ dodal Jan Jirátko.

Na Střední zemědělské škole v Rakovníku přijímací zkoušky skládalo pětatřicet uchazečů. Největší zájem je o obor chovatelství, velmi dobrý o agropodnikání, výrazně poklesl zájem o ekologii a životní prostředí. „Počet uchazečů je téměř stejný jako v předešlých letech. Rozdíl je v jednotlivcích. Možná, že se zvýšil zájem žáků o školy, kde se přijímací zkoušky nedělají. Ti, kteří mají skutečně zájem o naše obory, přijímačky ale neodradí,“ řekl ředitel Střední zemědělské školy v Rakovníku Ivan Kup.

Vedle výsledku přijímacích zkoušek se na zemědělské škole při přijetí přihlíží k prospěchu v osmé a deváté třídě. Další je zájem o zvolený obor doložený výsledky z různých soutěží, nebo potvrzení o členství v chovatelské organizaci či ježdění na koni. „Jednoznačným signálem zájmu o obor je pro mne podání přihlášky na školu. Vrací se nám sem i děti absolventů,“ prohlásil Ivan Kup, který není o jednotných přijímacích zkouškách zcela přesvědčený. „Nevím, zda by měl o přijetí, například na obor chovatelství, rozhodnout výsledek jedné jediné zkoušky v jeden den. Přivítal bych zkoušky ze studijních předpokladů a vzhledem k zaměření naší školy z chemie a přírodopisu. Určitě to pomůže základním školám, protože se tu žáci až do konce docházky musí připravovat na přijímací zkoušky,“ uzavřel Ivan Kup. Přijímačky na zemědělskou školu skládal například Leoš Matyáš z Lounska. Volba byla podle jeho matky Marie jednoduchá: „Syn se odmala o zemědělství zajímal. Bavily ho traktory. Hledali jsme nejbližší školu. Na dni otevřených dveří se mu líbila nejvíce rakovnická škola jako taková i to, co nabízí.“