V křesle starosty jste již více jak půl roku. Jak jste si na funkci zvykl?

Tak jak se říká, člověk si zvykne na všechno (smích).

Překvapilo vás něco?

Zpočátku mne nejvíce překvapily vztahy na zastupitelstvu. Musím ale říci, že se situace trošku zklidnila s výjimkou dvou zastupitelů, kteří mají připomínky téměř ke všem materiálům, které se projednávají. Atmosféra je nyní také jiná a navíc mnohem konstruktivnější. To je dobře vidět z průběhu hlasování zastupitelů na minulém zasedání zastupitelstva. Tu se připojovaly hlasy opozice ke koalici, tu hlasy koalice k opozici. Takže si myslím, že zastupitelstvo se opravdu stane tím, čím má být. Orgánem samosprávy, který pracuje v duchu zdravého rozumu.

Nemyslíte si, že nyní vládnoucí koalici vrací současná opozice to, co se dělo v předchozích volebních obdobích, kdy právě ČSSD tvrdě kritizovala vedení radnice ve složení Nejdl / Švácha?

Je samozřejmě možnost, že je to jakási forma odplaty. Nicméně si nemyslím, že by odplata, což je podle mě dětinskost, měla v komunální politice co dělat.

Museli jste po bývalém vedení radnice řešit nějaké akutní případy, takzvané kostlivce ve skříni?

Nemyslím si, že by na nás čekali kostlivci či něco podobného. Faktem je, že jsem nyní musel řešit a vyřešit paní tajemnici. Přišel jsem na radnici s tím, že zde budou pracovat lidé, kteří tu byli. Na některých věcech jsme se s paní tajemnicí (Eliškou Holkovou, pozn. red.) neshodli, třeba ohledně průběhu hodnocení vedoucích jednotlivých odborů. Horší ale už bylo, že jsme narazili i na některá pochybení, která byla už natolik závažná, že muselo dojít k odvolání paní tajemnice z funkce. Nyní jsme tak v situaci, kdy některé pravomoci tajemníka musím vykonávat sám do doby obsazení místa.

Jednalo se skutečně o tolik závažná pochybení, nebo o stranický krok? Přece jen váš předchůdce, Marcel Chládek, kritizoval výkony paní tajemnice a několikrát na zasedání zastupitelů vyzval tehdejšího starostu k odvolání paní Elišky Holkové z její funkce?

V žádném případě se to nedá brát nijak politicky. Je to záležitost, která se týkala atmosféry na úřadu, která se nyní uvolnila, zaměstnanci nejsou ve stresu, začínají přicházet s vlastními nápady. Jednalo se o pochybení v rozporu se zákonem, na ty jsem narazil. Takže se nejedná o nic stranického, vezmete-li v potaz, že paní tajemnice na úřad přišla za vedení ČSSD.

Hrozí ale, že se bude bývalá tajemnice úřadu s městem soudit. Pochybení prý není zase až tak jednoznačné. Jak to vidíte vy a můžete být konkrétní?

Jedná se o pracovně-právní spor, k tomu být konkrétní nemohu. Na druhou stranu počítám s tím, že se paní tajemnice s námi může soudit. To se klidně může stát. Za důvody odvolání si ale stojím.

Chystáte na úřadu ještě nějaké jiné personální změny?

V tuto chvíli nepočítám s tím, že bych nějakým způsobem zasahoval do chodu úřadu. Je zcela na novém vedoucím úřadu, aby chod úřadu řídil a v případě, že zjistí ze svého pohledu pochybení, nechť je řeší. Do toho mluvit nebudu.

Jako rada vystupujete při hlasování dost jednotně. Jak je to možné? Máte vyhrazené nějaké stranické cíle?

Nikdy nevnášejte do komunální politiky stranickost.

Ale navenek to tak vypadá…

Ne. Jednak se podívejte na hlasování z rad, tam to není jednoznačné. V řadě případů jsou názory odlišné. To je první věc. Druhá věc je ta, že na úrovni komunální politiky lidé z ČSSD, ANO či KSČM hlasují tak, jak jim velí svědomí a vědomí. Máme štěstí v tom, že jak je postavená koalice, tak se v naprosté většině případů shodujeme.

Koalice je znovu těsná, přitom po vašem zvolení starostou jste říkal, že Jiří Ludačka sice vystoupil z ČSSD, ale bude držet při koalici. Při hlasování tomu tak ale většinou není. Hlas Václava Čermáka je tedy nakonec tím stěžejním…

Jsem rád, že Vašek Čermák je součástí koalice stejně jako jeho hnutí, protože díky tomu jsme schopni fungovat jako většinová koalice.

Na posledním zasedání zastupitelů jste řekl, že bývalé vedení mělo šanci získat evropské dotace na opravu plaveckého bazénu. Nyní takové šance nejsou?

Nyní není v IROPu vypsána jakákoliv výzva, která by umožnila čerpání peněz na rekonstrukci bazénu.

Vnímáte to tedy jako hrubou chybu předchozího vedení a podcenění situace? Přece jen je to dost zásadní investice…

Nepatřím k lidem, kteří by kritizovali své předchůdce kvůli tomu, že mají jiný pohled na věc. Je to otázka stanovení priorit, takže bývalé vedení města mělo nějakým způsobem nastavené priority, toto vedení města má své priority. V tuto chvíli tedy neřešme, kdo co udělal či neudělal, ale jak bazén zrekonstruovat.

Jak jej tedy bez dotace opravíte?

Myslím si, že budeme schopni jít až do sedmdesátimilionového úvěru, a protože se bude stavět dva roky, je tam možnost vložit ze strany města zhruba dvacet milionů korun. Zatím ještě pořád doufáme, že se nám podaří včas udělat projektové práce a získat stavební povolení tak, abychom mohli žádat ministerstvo školství o dotaci. Uvidíme, jak budou definované dotace v příštím roce. V lednu bychom pak měli vědět, jestli jsme byli s případnou žádostí o dotaci úspěšní.

Zimní stadion a jeho rekonstrukce jde v tuto chvíli stranou?

Nejde stranou. Hokejisté nebyli schopni vytvořit projektovou dokumentaci, na kterou jsme uvolnili sto padesát tisíc korun, projektant jim řekl, že by musel vytvořit projektovou dokumentaci na rekonstrukci celého stadionu, což by stálo devět set tisíc až jeden milion korun. Za tohoto stavu jsme upustili od dalšího projektování. O prázdniny tak koupíme jeden agregát chlazení, jeden již je vyměněn. V příštím roce bychom chtěli vyměnit další. Agregáty tak budou nové a chlazení poběží. A pravděpodobně v příštím roce bychom chtěli z rozpočtu města uhradit rekonstrukci sociálního zázemí a chodeb.

Když jsme u sportu, řeší nové vedení města také sportovní halu?

Upřímně řečeno, město nemá zájem na nabírání dalšího majetku, který by stál peníze na provoz a údržbu. To by bylo i v přímém rozporu s rozpočtovým výhledem, který máme zpracovaný. Na druhou stranu TJ TZ je schopna halu provozovat, aniž by se dostala do ztráty, a to i v případě, že by odešel jejich významný nájemce.

Nepadlo při jednání slovo rekonstrukce? Parametry haly jsou přece jen nevyhovující pro řadu sportů …

Podobnou sportovní halu rekonstruovala, tuším, Ostrava a stálo to čtyřicet milionů korun, což rozhodně v dohledné době mít nebudeme.

Jak se vám podařilo sestavit první rozpočet města?

Je zde zavedená praxe tvoření rozpočtového provizoria. Nic proti ní nemám. Musím pochválit ekonomický odbor, neboť nastavený rozpočet se nám daří plnit. Je předpoklad, že i peníze ušetříme, a to díky veřejným zakázkám na výstavbě, kdy se daří ušetřit zhruba dvacet procent.

Zbylé peníze investujete?

Část peněz bychom chtěli pustit do některých dalších projektů, ale většinu bych chtěl ponechat v rozpočtu do příštího roku, abychom si vytvářeli co největší prostředky na případné dofinancování rekonstrukce bazénu.

Můžete být konkrétní? Jakých projektů by se to týkalo?

Pakliže se nám podaří nějaké peníze ušetřit, chceme zrekonstruovat Klicperovu ulici až ke vjezdu do školky. Tato akce bude navazovat na rekonstrukci prostranství Na Váze. Vše ale záleží na tom, jestli našetříme dost peněz a jestli se vše následně stihne projektově připravit.

Z městského rozpočtu putuje dost peněz do sportu. Chystáte nějaké změny při přidělování příspěvků na činnost?

Pan doktor Trešl řekl myšlenku, která je rozumná, a to tu, že se smazávají rozdíly mezi takzvaně malými a velkými sporty. Řada sportovních odvětví, která tu nebyla tradiční, se poměrně rychle rozjíždí (ragby, aerobic). Přemýšlíme tak skutečně nad tím, že bychom to „gro" poskytnutého příspěvku zaměřili na činnost mládeže tedy podle počtu dětí v dětských a mládežnických oddílech. Takovéto rozdělení by bylo asi i spravedlivější.

Znamenalo by to tedy ponížení peněz pro tradiční velké kluby?

Nemuselo by to znamenat, pakliže budeme mít relevantní údaje. Například u fotbalu jsou tři různé údaje o počtech členů. Budeme muset vybrat ty údaje, které jsou relevantní a budou-li mít kluby dostatečný počet dětí a mládeže, tak stejné peníze budou dostávat i nadále.

Jaké údaje ale budou pro město relevantní? Fotbalové kluby budou prosazovat ty, kde mají uvedeno nejvíce členů.

Toto bude záležitost sportovní komise. Ta je tu proto, aby připravila podklady pro rozdělování peněz. Bude se muset spojit s vedením FAČR (Fotbalové asociace České republiky, pozn. red.) a řešit to s nimi.

Máte v plánu udržet stejnou výši příspěvku pro sport, nebo dojde ke snížení či zvýšení objemu peněz?

Navyšovat peníze do sportu nelze do nekonečna. Částky, které nyní dáváme, jsou poměrně velké. Nechceme snižovat, ale nebudeme ani zvyšovat. To samé platí i u kultury.

Hodně a stále diskutovanou vyhláškou je ta zakazující hazard. Říkal jste, že jste názor nezměnil, bude se tedy jednat o první rozepři v koalici?

Myslím, že v koalici v tomto rozepře nebude. Špatně jste pochopil, v čem jsem názor nezměnil. Nemyslím si, že když něco zakáži, že ten problém zmizí. Takže když zakáži hazard, rozhodně nezmizí.

Proč tedy není změněna zákazová vyhláška na regulující?

Chceme, aby všem hernám ve městě byla odňata licence tak, aby herny skončily. Teprve poté, co bude přijat nový zákon o hazardu a budeme vědět, jaké jsou v něm parametry, jaké nebezpečí nám hrozí, když přistoupíme k regulaci hazardu, a budeme mít jistotu, že když přistoupíme k regulaci, že nám ostatní herny lidově řečeno neprorazí taky, pak jsme ochotni přistoupit k regulaci. Říkám na rovinu, že mi například rozhodně nevadí kasino na periferii města, má vlastní parkoviště, nejsou s ním problémy.

Nyní by to nešlo řešit nějakou vyhláškou?

Situace je nyní nepřehledná a podle požadavků, které má jak úřad na ochranu hospodářské soutěže, tak soudy, tak bychom museli v případě, že některé herny povolíme a některé ne, konkrétně zdůvodnit, proč na těch místech je nechceme. Mohlo by se nám stát, že herna by nám náš zákaz prorazila, čili by se opět objevila v místě, kde o ni nemáme zájem.

Máte informace, kdy by mohlo ministerstvo financí odebrat licence zbylým hernám v Rakovníku?

Předpokládáme, že v průběhu prázdnin aktivita ze strany ministerstva financí trošku z důvodu dovolených poklesne, ale myslím si, že do konce roku by měly být odebrány všechny.

Majitel jedné z heren zákazovou vyhlášku napadl, následně ji posuzovalo ministerstvo vnitra. Jak vše dopadlo? Máte nějaký výstup?

Máme, ministerstvo vnitra potvrdilo, že naše vyhláška je správná.

Jaký je současný stav městské policie a plánujete udělat něco se služebnou strážníků?

Když jsme přicházeli na radnici, tak měla městská policie třináct strážníků, nyní jich je patnáct. A v letošním roce bychom chtěli přibrat ještě jednoho. Pořídili jsme strážníkům nové auto Škoda Yeti, je už dodané, instalují se polepy a majáky. Někdy v září bychom chtěli začít rekonstrukci pravého křídla radnice na novou služebnu.

Kolik to bude stát?

Jedná se o peníze, které máme v rozpočtu, v letošním roce je zde, tuším, pět milionů korun. Celkový náklad rekonstrukce by se mohl pohybovat okolo dvanácti milionů korun.

Co plánujete v nejbližší době prosadit? Chystáte nějaké zásadní změny v Rakovníku?

Nechystáme žádné zásadní změny, ale chystáme se udělat kroky, které by poskytovaly občanům nezbytné služby. Uzavřeli jsme smlouvu s firmou, která poskytuje poradenství spotřebitelům, a to jak telefonicky, tak e-mailem. Lidé by se mohou poradit o zárukách, právech spotřebitele, povinnostech prodejce a podobně. Další věc, která se nám již částečně podařila, je čerpání peněz z dotací ministerstva vnitra z programu prevence kriminality. V letošním roce jsme díky aktivitě Václava Čermáka byli schopni pořídit dvě nové kamery. V příštím roce se chceme zaměřit jiným směrem, a to v oblasti dluhového poradenství. Již jsme jednali s úřadem práce a také jsem na toto téma hovořil s probační a mediační službou. I toto by mohlo ministerstvo vnitra podpořit. Vše by zajišťovala kvalifikovaná firma, která by měla být schopná lidem poradit způsoby financování v krizových situacích a poradit jim, jak se vyhnout dluhové pasti. Chtěli bychom v některém z našich objektů vyčlenit kancelář, kde by mohla firma sídlit.