Výsledky voleb byly vyrovnané. ODS, ČSSD i Nezávislí kandidáti (NK) získali čtyři mandáty. KSČM pak dva, Jesenice o nás! jeden a TOP 09 žádný.

K prvotnímu povolebnímu vyjednávání nebyla přizvána ČSSD. Pozvání pro jejího zástupce přišlo až na druhou schůzku, spolu se Světlanou Balounovou (KSČM). „Tam nám zástupci stran oznámili, že už se domluvili. A ptali se, jestli budeme jejich domluvu respektovat, nebo podávat své protinávrhy, které nám stejně neodhlasují," řekl Petr Sunkovský (ČSSD).

Do  rady byli navrženi kandidáti: Danuše Vopatová (NK), Jiří Berka (NK) a Ivan Procházka (NK). Petr Sunkovský za ČSSD navrhl Petra Koníře.

Podle Petra Sunkovského (ČSSD) mohl jeden zástupce ČSSD v radě být vzhledem k výsledkům voleb. Byl by to určitý signál voličům. „Ambice na starostu a místostarostu jsme jako strana neměli. Jan Polák při svém volebním výsledku měl podporu i od nás," vysvětloval Sunkovský.

K tomu z řad veřejnosti doplnil Zdeněk Cink: „Lidé dali čtyři mandáty ODS, čtyři mandáty ČSSD a čtyři mandáty Nezávislým kandidátům, proto by měl být v radě jeden člen za každou stranu. 

To kvůli férovosti a transparentnosti." S tím souhlasila také Hana Janoušová (ČSSD): „Lidé volili široké politické spektrum a to by mělo být zastoupeno také v radě.

Při přímém hlasování o jednotlivých kandidátech rady byli zvoleni Danuše Vopatová, Jiří Berka a Ivan Procházka. Petr Koníř hlasováním neprošel.

To okomentoval Petr Sunkovský (ČSSD): „Skončili jsme jakoby v opozici. Ale na spolupráci jsme se dokázali domluvit už v minulém volebním období."

Určité rozpory měla opozice v rámci financování a úvěrování obce. Byly to spíše technické věci ve smlouvách a podobně. „Ale na praktických věcech jsme se dokázali domluvit. Doufám, že spolupráce bude pokračovat dále," zkonstatoval Sunkovský.

Dále zastupitelstvo odhlasovalo zřízení pětičlenného finančního a kontrolního výboru. Předsedkyní finančního výboru je Světlana Balounová (KSČM) a předsedou kontrolního výboru je Petr Sunkovský (ČSSD). Poté schválilo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva.

Přijímání prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku zastupitelstvo pověřuje Danuši Vopatovou.
V diskusi starosta Jan Polák poděkoval občanům za obrovskou podporu, které se mu dostalo v těchto volbách. „Podpory si velice vážím. Je pro mne velkým závazkem. Doufám, že se nám podaří v zastupitelstvu i nadále spolupracovat, tak jak to začalo před čtyřmi lety, a dál rozvíjet město Jesenice," řekl Jan Polák.

Dále by se chtěl se zastupiteli shodnout na rozvojové strategii stanovené před čtyřmi lety. Nyní se dokončují výběry zhotovitelů na tři akce: rekonstrukce ulice Školní, Pátého května a části Křižíkovy ulice, pak na rekonstrukci zahrady u mateřské školy a na zřízení nového sběrného dvora. Důležitá je také podpora kulturního života ve městě. Z toho vyplývá i potřeba kulturní komise, která ve městě dosud pracovala. Jejím zřízením se bude rada zabývat, protože sami občané projevují zájem v ní pracovat.

Zdeněk Cink se zeptal na stav jednání ohledně opravy hlavního průtahu městem. Podle posledních informací zakázku na opravu silnice od jesenického hřbitova až po karlovarku vyhrálo společenství žatecké a rakovnické firmy.
Na podzim by se měly rozběhnout přípravné práce. Oprava se uskuteční za plného provozu.

„Vyčištěny jsou všechny kanály na silnici, které neodtékaly. Zároveň se mění systém zimní údržby. Až na hranici Plzeňského kraje by měla údržbu zajišťovat firma z Podbořanska," řekl starosta Jan Polák.

Přítomné rovněž znepokojilo uzavření porodnice, dětského oddělení a pohotovosti v rakovnické nemocnici. Rada města se touto skutečností bude zabývat a chce na to nějak zareagovat.