Fotbalová asociace České republiky nabízí školám návštěvy trenérů mládeže a tím inspiruje pedagogy k novému pojetí všeobecného pohybového rozvoje dětí při hodinách tělesné výchovy a pohybových kroužků. A tak děti ze školky zažily i trochu jiné aktivity, než na které jsou na hřišti zvyklé.

Petr Vecka si je ihned získal a skvěle motivoval, takže hodina byla plná zábavy a radosti z pohybu. Byla podnětná i pro učitelky, které získaly novou inspiraci.

Lenka Rodová